Home

Hersenletsel betekenis

Wat is niet-aangeboren hersenletsel? - Hersenstichtin

Diffuus hersenletsel/ Diffuse pathologie Diffuus betekent: verspreid en zonder scherpe grenslijn. Dit soort schade is vaak over een groter deel van de hersenen verspreid dan een plaatselijke (focale) schade Dysartrie betekent letterlijk: moeilijk kunnen articuleren. Als gevolg van hersenletsel door een bijvoorbeeld beroerte, tumor, trauma, hersenziekte (Multiple sclerose, Parkinson etc). kunnen de spieren die nodig zijn voor de articulatie worden aangedaan. Er kan een verlamming of verminderde coördinatie ontstaan Na hersenletsel is de verwerking van prikkels vaak verstoord, (zintuiglijke overgevoeligheid) en vindt er zintuiglijke en cognitieve overbelasting plaats. Hierdoor kunnen vervelende klachten ontstaan die veelal zeer moeizaam en langzaam herstellen*. Lees meer over hersenmoeheid of neurofatigue of over hersenmist Hersenletsel kan de zenuwsignalen tussen de hersenen en de spieren verstoren. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in spierspanning, motoriek, gevoel en reflexen. Meestal ontwikkelt spasticiteit zich niet meteen na het ontstaan van het letsel, maar in de zes maanden daarna

Betekenis Hersenletse

 1. Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie
 2. De betekenis van hersenletsel vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van hersenletsel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 3. Hersenletsel Hersenschudding of commotio cerebri Dit is de lichtste vorm van hersenletsel. U verliest na een val of slag op uw hoofd kort het bewustzijn. U kunt zich het ongeluk en een tijdje ervoor niet herinneren (retrograde amnesie). Is de hersenschudding erger? Dan duren het bewustzijnsverlies en de retrograde amnesie ook langer
 4. (Syn: niet-aangeboren hersenletsel, NAH, hersenletsel) In de loop van het leven kan schade (= letsel) aan de hersenen ontstaan. Er zijn veel mogelijke oorzaken voor schade. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een harde klap op het hoofd, een beroerte of een infectie. Ook bij de geboorte kan schade aan de hersenen ontstaan

Hersenletsel betekent schade aan de hersenen en omliggende structuren binnen de schedel als gevolg van een ongeval, door ziekte of een aangeboren afwijking. Op deze pagina wordt het traumatische schedelhersenletsel besproken, letsels aan de hersenen en/of schedel als gevolg van een ongeval of hoogenergetisch trauma Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ongeluk, een hersentumor of een hartstilstand. Hersenletsel verandert je leven. Je wordt vaak niet meer zoals je was voor het letsel. Dit heeft niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen grote gevolgen Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Moeite met het herkennen van en betekenis geven aan voorwerpen, afbeeldingen, vormen en symbolen, (bijvoorbeeld letters of cijfers). Regels of woorden overslaan met lezen, de ondertiteling van de tv niet meer kunnen volgen Traumatisch hersenletsel is een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, die ontstaat wanneer een kinetische kracht buiten het lichaam het hersenweefsel beschadigt. Traumatisch hersenletsel kan worden ingedeeld gebaseerd op ernst, soort, of andere kenmerken. Traumatisch hersenletsel kan leiden tot fysieke, cognitieve, sociale en emotionele beperkingen en gedragsveranderingen. De uitkomsten kunnen uiteenlopen van volledig herstel tot blijvende beperkingen of zelfs de dood. Oorzaken.

Wat is traumatisch hersenletsel? - Hersenstichtin

In de oorspronkelijke betekenis is afasie een door hersenletsel ontstane stoornis in het omgaan met de taal bij een patiënt die voor het hersenletsel de taal normaal beheerste en bij wie de stoornis niet voortkomt uit gestoord denken (naar Welman, 1979; zie ook Jennekens-Schinkel & Jennekens, 2008, pagina 289) hersenletsel (NAH). Dit letsel kan door meerdere oorzaken zijn ontstaan. Het hersenletsel is zo ernstig dat uw familielid/naaste intensieve zorg nodig heeft. Met deze brochure willen we u informeren over niet aangeboren hersenletsel en wat dat betekent op de IC Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Landelijk is voor NAH de volgende definitie gekozen: Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening

Hersenletsel. Hersenschudding of commotio cerebri.Dit is de lichtste vorm van hersenletsel. Het uit zich hierin dat de patiënt na een val of slag op het hoofd kortdurend het bewustzijn verliest, en daarna de herinnering blijkt te hebben verloren voor de tijd van het ongeval en een poos ervoor (zogenaamde retrograde amnesie) Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte. Vaak heeft een persoon dan al een goede, normale ontwikkeling laten zien en ontstaat er vrij plotseling een afwijking door verschillende oorzaken, waardoor een of meerdere functies van de hersenen wegvallen of slechter worden Letsel aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte (niet-traumatisch) of ongeval (traumatisch) hersenletsel Kortdurende beschadiging van de hersenen die langdurige beschadiging van de werking van de hersenen kan veroorzaken en een bron van chronische pijn Bron: pijntelijf.n Kwaliteit van zorg en behandeling De historische ontwikkeling van de zorg voor en begeleiding van mensen met hersenletsel is af te lezen aan de terminologie die in de loop van de tijd is gebruikt. Aanvankelijk was hersenletsel een term die alleen gebruikt werd in een ziekenhuis, bijvoorbeeld op de intensive care. Daarbuiten sprak men over een beroerte, hersenkneuzing, verlamming (halfzijdig of algeheel) enzovoort, dus ofwel over de oorzaken van hersenletsel ofwel over de duidelijk zichtbare gevolgen

Niet-aangeboren hersenletsel kent zichtbare en onzichtbare hersenletsel symptomen. Het kan veranderingen geven in bewegen, denken, emoties, gedrag, of in de persoonlijkheid. Vaak heeft iemand meerdere hersenletsel symptomen tegelijkertijd. De NAH gevolgen verschillen van persoon tot persoon Heb je hersenletsel en wil je weten wat Mindfulness kan betekenen voor jou? Dan is deze training van HersenletselSupport iets voor jou! Deze training is speciaal afgestemd op mensen met hersenletsel. In deze training van zes tot acht bijeenkomsten neem je even afstand van de hectiek van de dag en ervaar je wat Mindfulness kan betekenen in je leven Wat is de betekenis van hersenletsel? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord hersenletsel. Door experts geschreven Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor letsel aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte. Deze beschadiging kan komen door bijvoorbeeld een ongeval, herseninfarct, zuurstofgebrek of een ziekte. WZH is gespecialiseerd in zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar met NAH. Bij NAH kunt u denken aan hersenletsel ontstaan door

Wat is de betekenis van hersenletsel - Ensi

 1. Bij deze bespreking van de hersenletsel betekenis hebben we het over de zogenaamde niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Dit is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die na de geboorte ontstaan zijn. Het gaat om een vrij plotselinge afwijking van de normale hersenontwikkeling waarbij bepaalde hersenfuncties slechter worden of wegvallen
 2. Meer informatie over de gevolgen van hersenletsel voor de arbeidssituatie en wat je als werkgever of werknemer kan doen. Soms is het niet meer mogelijk betaald werk te doen na NAH. Dit betekent een grote omslag in het leven van de getroffene. Op hersenletsel.nl vind je meer informatie over werk en zingeving na NAH
 3. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren zelf vaak geen problemen met hun aandoening, de omgeving wel. Om met deze problematiek als hulpverlener om te gaan, is de methodiek 'Voorbijganger, zoeker en klant' ontwikkeld. De methodiek gaat in op drie typen: de voorbijganger zonder hulpvraag, de zoeker met een vage hulpvraag en de.
 4. Een sub-of epiduraal hematoom betekent vrijwel altijd een operatie-indicatie. Patiënten met schedel- en hersenletsel moeten indien mogelijk worden opgenomen op een gespecialiseerde intensive care-afdeling, omdat protocollaire behandeling de prognose van dergelijk letsel verbetert.18
 5. derd de zelfredzaamheid. Bij een groot deel van de mensen is er sprake van blijvende stoornissen en beperkingen. Als gevolg van hersenletsel kan er sprake zijn van: beperkt ziekte-inzicht; aandacht- en concentratieprobleme
 6. Professionals in NAH @hersenletsel. @lindaBB66 Ga met je huisarts hierover in gesprek. Log In. Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail

Leven na hersenletsel: veranderingen en hun betekenis. eerste hoofdstuk lezen. Auteur: J. Hochstenbach Dit betekent dat, na de acute medische zorg, patiënten en hun familie dikwijls worden geconfronteerd met een complexe mengeling van sensomotorische, cognitieve en gedragsmatige problemen. Log in om toegang te krijgen Een traumatisch hersenletsel betekent dat er hersenletsel is ontstaan door een situatie buitenaf. Je krijgt deze dus bijvoorbeeld niet vanwege een ziekte of een aangeboren afwijking. genoemd De oorzaak van het hersenletsel ontstaat dus niet binnen het lichaam.Voorbeelden van hersenletsel dat valt onder traumatisch hersenletsel zijn een hersenschudding of hersenkneuzing CVA betekent een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er gaat dan iets mis in de bloedvoorziening van de hersenen. Hersenletsel kan gevolgen hebben op verschillende gebieden. Dit hangt af van het soort hersenletsel, de plaats in de hersenen waar schade is ontstaan en de ernst ervan Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buitenaf, zoals een ongeluk of een klap op het hoofd. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct, beroerte, hartstilstand of zuurstoftekort. Jaarlijks krijgen zo'n 140.000 Nederlanders met een of andere vorm van hersenletsel te maken Neurotrauma en het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen Open en gesloten schedelletsel. Schedelletsel en hersenletsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, bijvoorbeeld door een val van de trap of een klap tegen uw hoofd

Focaal hersenletsel is het gevolg van geweld op de schedel en het onderliggende hersenweefsel, met soms ook letsel aan de andere zijde van het cerebrum (contre-coupletsel). De paragraaf etiologie is grotendeels gebaseerd op het boek Klinische neurologie van Kuks en Snoek, pagina's 314 tot 318. 7 Met 'hersenletsel' bedoelen we een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Letterlijk betekent het 'beschadiging van de hersenen'. We gebruiken ook wel de term 'niet-aangeboren hersenletsel', vaak afgekort tot NAH; hersenletsel dat later in het leven ontstaat Leven met hersenletsel betekent voor Frans: altijd moe zijn, concentratieproblemen, afasie en een constante tinteling in de rechterkant van zijn lichaam. Het veranderde hem, dat zegt ook zijn omgeving. Behandeling bij InteraktContour heeft hem geholpen dit alles te verwerken en om te gaan met de veranderingen in mijn leven Het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. Zowel voor de persoon met niet-aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak diverse problemen op. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd. Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van een 'breuk in de levenslijn', en die breuk is onomkeerbaar. Het levenspatroon, de relaties, het werk en de verwachtingen voor de toekomst die mensen vóór het hersenletsel hebben, kunnen in één klap in duigen vallen of in een ander licht komen te staan

Neglect / Niet-zichtbare gevolgen / Gevolgen

Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade

 1. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. Hierdoor is het leven voor en na het hersenletsel heel anders
 2. Dit betekent geen bevelen geven, maar aanwijzingen, invoelend en sturend. Zintuigprikkeling. er vanuit gaat dat het voor iemand met een Niet-Aangeboren Hersenletsel belangrijk is te functioneren in een sociaal systeem waarbij alle levensgebieden op elkaar zijn afgestemd
 3. Schedel- en hersenletsel na trauma. Een letsel aan het hoofd door een trauma (door ongeluk of val) kan schade veroorzaken aan de schedel, hersenen of beide. Het kan grote gevolgen hebben voor het denken, bewegen en voelen. Letsel aan de schedel (zoals een breuk) hoeft niet te betekenen dat de hersenen beschadigen
 4. Frank Willem schrijft over zijn eerste 2½ jaar met Niet Aangeboren Hersenletsel (na een motorongeluk). Het verhaal is confronterend, maar wel met humor geschreven en het leest makkelijk. Hoewel de wereld er weinig van merkt, staat zijn leven na het ongeval op de kop en hij kan daar maar moeilijk mee omgaan. Van een energievolle veertiger die.
 5. NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, hersenbloeding, hersentumor of zuurstofgebrek. NAH kan je leven enorm veranderen en de gevolgen kunnen heel divers zijn. Gevolgen van hersenletsel zijn soms zichtbaar maar vaak ook niet

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken Introductie: Jaarlijks worden circa 140.000 personen in Nederland getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Van de 140.000 personen die worden getroffen door NAH, houdt bijna een derde forse blijvende fysieke of neuropsychologische verschijnselen over. Personen met NAH doorlopen verschillende fasen na het werven van NAH Cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel Signaleringslijst voor zorgverleners Handleiding Drs. Ieke Winkens 1 Drs. Wilma J.M. Ritzen 1,2 Drs. B. Dijcks 1 Dr. Sascha M.C. Rasquin 1 tot 01.06.08 Dr. Caroline M. Van Heugten 3 1 = Vilans Hoensbroek 2 = Advies- en informatiepunt NAH Limburg 3 = Maastricht University Nadere informatie kunt u verkrijgen bij TRAUMATISCH HERSENLETSEL Bij traumatisch hersenletsel is de hersenbeschadiging ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Jaarlijks worden er ongeveer 21.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een diagnose traumatisch hersenletsel (THL). Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Andere kwetsbare leeftijdsgroepen zijn jong volwassenen (met name mannen) van 15 tot.

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met NAH als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak niet zichtbaar en zorgen voor veel problemen www.hersenletsel.nl Vereniging die kennis en hulp over NAH wil verspreiden www.hersenstichting.nl Stichting die informatie over hersenziekten wil bevorderen en onderzoek naar preventie van hersenziekten steunt www.vilans.nl Vilans zet zich in om langdurende zorg voor mensen met NAH te verbeteren . Referenties 1

Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Bron: hersenletsel.nl De prevalentie van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is 650.000 mensen. Dit betekent dat 650.000 mensen leve Hersenletsel kan ook leiden tot schade aan de amygdala en prefrontale gebieden, welke hersenstructuren zijn die belangrijk zijn voor ontstaan van PTSS. Cogniieve processen na oplopen van hersenletsel lopen vaak anders dan gebruikelijk, door: 1) Geheugenverlies 2) Stressreacie Hersenletsel-uitleg: NAH is de afkorting voor Niet Aangeboren Hersenletsel. NAH ontstaat na de geboorte (dus niet met, of rond de geboorte). Het kan ontstaan door verschillende oorzaken, maar leidt tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel Niet aangeboren hersenletsel - Klachten gerelateerd aan NAH . Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn

Hersenletsel heeft vaak vele gevolgen, die lang niet allemaal zichtbaar zijn. U kunt daarbij denken aan geheugenproblemen, problemen met concentratie en aandacht, veranderingen in gedrag en overgevoeligheid voor geluiden en/of andere prikkels. Met een serie artikelen geven we aandacht aan de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Deel 1 staat in het teken van afasie. Afasie (a=niet, [ Maar nu hij moet leven met niet-aangeboren hersenletsel, leert hij dat het leven niet draait om succes, maar dat je gelukkig wordt door betekenis te geven aan je leven. Ik dacht eigenlijk altijd dat het hele doel van dit leven het nastreven van geluk was. Het is dat typisch Amerikaanse grondrecht: the pursuit of happiness Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of verworven hersenletsel betekent dat er schade in de hersenen is opgetreden na de geboorte. Deze hersenbeschadiging kan door allerlei oorzaken ontstaan, zoals een cerebro vasculair accident (CVA), door letsel aan het hoofd van buitenaf zodat een traumatisch hersenletsel ontstaat, door ruimte-innemende processe

Wat is een CVA? Hersenletse

Hersenletsel: stil verdriet. Fotograaf Jan van Breda liep hersenletsel op. Hij verwerkte dit door 38 mensen met hersenletsel te portretteren voor zijn serie Brainstorm (I'm not alone), inclusief zichzelf Sociale kaart Hersenletsel. Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. Je kunt zoeken op trefwoord en/of op rubriek. Je kunt ook de afstand aangeven waarbinnen je iets zoekt afasie. Afasie is een verworven taalstoornis, waarbij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven gestoord is. De taalstoornis was nog niet aanwezig bij de geboorte maar is het gevolg van een hersenletsel. Mensen bij wie afasie vastgesteld wordt verwierven dus, vanaf de geboorte, op normale wijze taal en communiceerden vroeger zonder probleem

Afasie, dysartrie en spraakapraxie | Hersenletsel-uitleg

Kunst-Zinnig-Brein werkt met kunstenaars die leven met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dat vaak grote impact heeft op het dagelijks leven. Tijdens het NAH congres kun je de expositie bekijken en verhalen van de kunstenaars horen. Het programma is nog in ontwikkeling, onderwerpen zijn onder voorbehoud Door de uitleg over hersenletsel en de consequenties ervan, leerde ik ook hoe ik beter met de problemen van San kan omgaan, wat ik daar in positieve zin in kan betekenen. Ik ben nu beter in staat om het gezin te laten draaien op een manier dat we er allemaal wat aan hebben, rekening houdend met wat haalbaar is voor San

Diffuus hersenletsel / Gevolgen per hersengebied

Ik ben senior onderzoeker. Ik begon mijn studieloopbaan met een bachelor Psychologie aan Tilburg University waarna ik aan Universiteit Maastricht de master Neuropsychology heb afgerond. Ik streef ernaar dat mijn onderzoek direct wat kan betekenen voor de mensen met hersenletsel in het dagelijks leven. Mijn onderzoek richt zich op de psychosociale en emotionele klachten, zorgbehoeften en. Niet aangeboren hersenletsel . werking van het brein ; oorzaken en vormen van hersenletsel ; psychische, fysieke en sociale gevolgen van het hersenletsel ; invloed van persoons en omgevings factoren op het functioneren en het gedrag van de NAH-cliën Keenan (2003) heeft 152 kinderen tot 2 jaar onderzocht die ten gevolge van traumatisch hersenletsel opgenomen werden op de IC of overleden. Bij 80 kinderen (52,6%) was sprake van kindermishandeling. De incidentie van traumatisch hersenletsel door mishandeling wordt door Keenan geschat op 29,7 per 100.000 persoonsjaren in het eerste levensjaar en 3,8 per 100.000 persoonsjaren in het tweede. Het neurologisch onderzoek van kinderen met traumatisch hoofd/hersenletsel op de SEH dient volgens Swaiman (1999) en Vles (2007) te bestaan uit beoordeling van het bewustzijn (door middel van de GCS) maar ook van alertheid, oriëntatie en geheugen (met name retrograde en anterograde amnesie en inprentingstoornis) hersenletsel genoemd. Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, geheugen- en concentratieverlies, vermoeidheid en depressiviteit. Van Heugten vertelt dat in het ziekenhuis Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade Van onze redactie Auteur: Marianne Rijke Lees verder op pagina 1

Wat is dysartrie Hersenletse

Wat betekent niet-aangeboren hersenletsel? Een niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging in de hersenen die er bij de geboorte nog niet was. Dit is dus anders dan een ziekte waar je mee geboren bent en komt altijd later opzetten. Dit kan worden verdeeld in twee groepen: traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel Bij licht traumatisch hersenletsel (LTH) worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen. Traumatisch hersenletsel. Hersenletsel door een ongeval (traumatisch hersenletsel) is een veel voorkomende aandoening. Jaarlijks komen op de spoedeisende hulp van het UMCG ongeveer zevenhonderd patiënten met traumatisch hersenletsel. Hiervan heeft 70% een licht (hersenschudding) en 30% een middelzwaar tot ernstig hersenletsel (hersenkneuzing) NAH. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) betekent dat er schade aan de hersenen is ontstaan in de loop van het leven. Hersenletsel wordt ingedeeld naar oorzaken: traumatisch en niet-traumatisch. Traumatisch hersenletsel is letsel dat van buitenaf komt. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een aandoening in het lichaam

Aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen die ontstaat rond of vlak na de geboorte, bijvoorbeeld door zuurstofgebrek tijdens de bevalling of door een infectie. Maar dat betekent niet dat we geen risico's meer lopen als we eenmaal gezond en wel in onze wieg hebben gelegen. Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 Nederlanders te maken met niet-aangeboren hersenletsel Wat betekent dit voor je omgeving? Natuurlijk wordt niet alleen jij geraakt door de gevolgen van hersenletsel, ook jouw naaste omgeving; denk aan familie, vrienden en werkgever. Ook zij hebben vragen, denk bijvoorbeeld aan hoe zij met jou om moeten gaan en jou mentaal en fysiek kunnen ondersteunen Aangeboren hersenletsel. Lees voor. Hersenletsel is letsel in je hersenen waardoor je vaak minder goed kunt functioneren in je leven. Hersenletsel heeft veel invloed op jezelf en je omgeving. Er is veel onbekendheid over de gevolgen van hersenletsel en daarom is het belangrijk je goed te informeren

Ziektebeeld Zintuiglijke overprikkeling bij hersenletsel

Vijftien van deze misvattingen zet ik hier op een rij. 1. Hij laat een ander alle werk doen. Als je iemand met hersenletsel wat vaker ziet uitrusten, betekent dit niet dat hij lui is. De energievoorraad is bij hersenletsel eerder uitgeput. Alle handelingen die getroffenen doen, vergen vaak extra energie Hersenletsel kan onder meer ontstaan door een klap tegen het hoofd, herseninfarct, hersenvliesontsteking, hersentumor of zuurstoftekort. Als er sprake is van ernstig letsel, zullen er vrijwel altijd blijvende gevolgen zijn, zoals problemen in het bewegen, spreken, gedrag, denken of de stemming Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), betekent dat je een beschadiging aan je hersenen hebt gekregen tijdens je leven. Je hersenen zijn beschadigd door bijvoorbeeld een ongeluk of een bloeding in je hersenen. Hersenen zitten in je hoofd en besturen alles wat je denkt en doet. Als je hersenen voor een deel niet goed werken kun je problemen krijgen.

Hersenletsel door zuurstof tekort (hypoxie anoxieDisharmonisch profiel / Niet-zichtbare gevolgen / GevolgenAfasie van Wernicke is vaak het gevolg van een beroerte

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Niet-aangeboren hersenletsel is letsel dat is ontstaan door een ongeluk, een val, een bloeding of hartfalen. De drie locaties waar mensen met NAH worden verzorgd zijn: Ottho Heldringstraat (Nieuw-West), De Buitenhof (Zuid) en Eben Haëzer (Zuidoost) Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) veroorzaakt problemen met de cognitieve functies. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met begrip, kennis, herinneringen, het geheugen, probleemoplossend denken en informatieverwerking. De behoefte aan zorg en begeleiding bij NAH verschilt per persoon. Bij Thebe hebben wij veel ervaring met de behandeling van. Metaforisch woordbegrip werd onderzocht aan de hand van tripletten met een polysemisch doelwoord (voet'), een synoniem van de secundaire, soms metaforische betekenis ('onderkant') en een al dan niet aan de hoofdbetekenis van het doelwoord verwante distractor (teen'). De door Brownell et al. (1990) op een vergelijkbare taak gevonden slechte prestatie van patiënten met rechtszijdig corticaal. Niet-aangeboren hersenletsel: neuropsychologisch perspectief. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat ontstaat na de geboorte. Het kan diverse oorzaken hebben, zoals een traumatische hersenbeschadiging als gevolg van onder andere een auto-ongeluk, een hersentumor of een hersenbloeding. Het belangrijkste gevolg van niet-aangeboren.