Home

Spel plusklas

Verrijkingsspellen voor hoogbegaafde kindere

Deze spellen hebben een niveauopbouw van makkelijk naar steeds moeilijker. Hoe verder een kind in het spel komt, hoe meer de hersens moeten kraken om tot een oplossing te komen. Slimme spellen worden regelmatig ingezet in een plusgroepje of plusklas. Een leerkracht zei: Ik begin altijd met een halfuurtje slimme spellen Dit spel is een waardevolle aanvulling voor mijn plusklas. Het is niet zomaar een spel. Het is een spel dat de kinderen laat leren voor elke dag en dus voor het leven. De executieve vaardigheden zijn heel belangrijk voor alle kinderen. Als je denkt dat je een groep kinderen zomaar dit spel wilt/kunt laten spelen, is dit wel iets anders In dit spel (in het Engels, maar aangezien het woorden zijn, makkelijk te vertalen) speel je een soort Pictionary met woorden die je normaal gesproken niet zo maar in de mond neemt. 1 speler tekent of doet mime een woord uitleggen en de rest van het team moet het raden. Het team wat als eerste aan het einde van het bord is, wint het spel

bol.com Het Executieve Functies Spel, Leren Leren ..

Deze yurls is samengesteld voor kinderen uit de plusklas maar ook voor alle kinderen die wat meer uitdaging wel leuk vinden ! Meer informatie over de activiteiten die ik organiseer waaronder kampen voor HB kinderen vind je op de site : www.unique-talentbegeleiding.com Meer informatie over de computerclub kijk dan op : www.peer-to-peer.weebly.co Wanneer een plusklas wordt gestart om in die onderwijsbehoeften te voorzien waar de hoogbegaafde leerling in groepsverband te weinig mee in aanraking komt, vormt dat een goede aanvulling op het reguliere onderwijs. Het betekent tegelijkertijd wel een beperking van de doelgroep Plusklas uniQue :: plusklas-unique Deze yurls is samengesteld voor kinderen uit de plusklas maar ook voor alle kinderen die wat meer uitdaging wel leuk vinden ! Meer informatie over de activiteiten die ik organiseer waaronder kampen voor HB kinderen vind je op de site : www.unique-talentbegeleiding.com Meer informatie over de computerclub kijk dan op : www.peer-to-peer.weebly.co 12 ideeën over Plusklas opdrachten in 2021 | hoogbegaafde leerlingen, lesideeën, onderzoekend leren. 18-mei-2021 - Bekijk het bord plusklas opdrachten van Jantien Bergervoet op Pinterest. Bekijk meer ideeën over hoogbegaafde leerlingen, lesideeën, onderzoekend leren

fundamenteel anders. Binnen de Plusklas wordt het onderwijs specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafde kinderen. Op de reguliere basisschool voelen hoogbegaafde kinderen zich vaak alleen, anders en onbegrepen. De mogelijkheid in de Plusklas met denkgelijken te praten, leren en spelen is van grote waarde voor hu Een van de kamspellen waarbij de kinderen lekker rennen, maar iets makkelijker qua voorbereiding. Speel dit spel op een groot veld, zodat de kinderen overzicht hebben op wat er gebeurt. Wanneer ze dit spel goed kennen, kan je het ook spelen in een bos. De kinderen verdeel je in groepjes (ongeveer 4 personen per groepje) Spellen bij EduPlus-projecten pakket A en andere overige documenten voor spel, Plusklas. Deze 8 spellen en 2 quiz-woordzoekers horen bij de Plus-projecten van Eduboek en Web-Jack (pakket A voor groep 3-4-5) Er is zoveel te doen en te beleven in ons mooie land. Je leest het in de Plusspecial Even weg. Bestel hem nu voor slechts €9,95. Lees verder over Heerlijk weg in eigen land! Nu al meer dan 50 gevarieerde games in onze rubriek Plus Spellen! Naar Plus Spellen Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen.In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften

De vier getallen opgeteld het getal zijn in het gele vlak. Vul de sommen aan. Optellen tot 20, tot 50, tot 100 en tot 1000. Het bovenste blokje is steeds de som van de 2 blokjes eronder. Sleep de getallen naar de grijze cirkels. Blauwe cirkels moeten de som zijn van de grijze cirkels op het eind van hun lijn De Plusklas. De stichting PCO-N biedt onderwijs aan in een Plusklas, deze is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen. Het betreft een bovenschools project, dus de leerlingen kunnen van alle PCO-N scholen afkomstig zijn. De stichting PCO-N wil deze doelgroep extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs om daarmee. Alle basisscholen / Plusklas / spel Deze 6 spellen en 2 quiz-woordzoekers en een super-doolhof horen bij de Plus-projecten van Eduboek en Web-Jack (pakket B voor groep 5-6-7-8). In de download zit ook het spel en de quiz-woordzoeker bij het project 'Leonardo da Vinci Lessen brainstormen en een spel ontwerpen. Er zijn vele verschillende soorten spellen: Kaartspellen, bordspellen, puzzels. Zorg dat je een aantal verschillende spellen in je groep hebt en praat met de leerlingen over deze verschillen in doel, ontwerp en opzet. Leg ook vooraf uit wat 'brainstormen' is, waartoe het dient en wat de.

5. Noteer je vragen over 'nieren' en neem ze mee naar de Plusklas. 6. Maak je drie bladen met Frans huiswerk en neem ze mee. 7. Neem je geleende schaakbord en/of schaakstukken mee. 8. Verzamel opvallend nieuws uit de krant en neem je berichten mee! Opdrachten voor woensdag 8 februari: 1. Neem je map mee met daarin je mindmap/woordspin. 2 De afgelopen weken zijn de kinderen in tweetallen aan de slag gegaan met het ontwerpen van een spel aan de hand van een stappenplan en planning. We hebben daarvoor verschillende spellen gespeeld. Er zijn inmiddels al mooie creaties zichtbaar

7 leukste spel ideeën voor grote groepen - groepsspele

Plusklas Ommen is een bovenschools initiatief onder verantwoordelijkheid van SCPO Floreant . Eén keer in de week komen hier kinderen van verschillende scholen uit Ommen e.o. (PCO en openbaar) een dagdeel bij elkaar om samen te werken aan uitdagende leerstof. Onze locatie is CBS Het Koloriet, Patrijsstraat 4 in Ommen Aan het einde van hun Plusklas periode krijgen de leerlingen alles mee naar huis. 11 september '15. Hoog, hoger, hoogst! In beide groepen vandaag dezelfde opdracht: Bouw een zo hoog mogelijke toren van houten wasknijpers. Wat moeten ze daar nou van leren, hoor ik u al denken. Nou, heel veel De Plusklas is in het leven geroepen voor de (hoog)begaafde leerlingen, die het onderwijs in hun eigen klas met gemak aankunnen, maar dreigen vast te lopen qua onderpresteren, negatief zelfbeeld, faalangst of problematiek omtrent het leren leren Plusklas. Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Wij proberen hierop in te spelen door aan deze leerlingen de reguliere leerstof compact aan te bieden en vervolgens te verrijken met meer uitdagende opdrachten. Dit passen wij toe binnen de groep van de leerling

Plusklas uniQue :: plusklas-uniqu

 1. Ze doen spellen op het gebiedt van samenwerken, moeten projecten samen doen en krijgen vanuit de plusklas ook huiswerk mee. Ieder kind houdt een klapper bij en die staat in de plusklas, als ouder kun je altijd daarin kijken. Mijn jongste zit in een overkoepelende plusklas, is voor groepen 2, 3, 4 en 5. Het niveau ligt daar lager
 2. De kinderen druppelden 1 voor 1 de plusklas binnen. Sommigen met een wat afwachtende houding, anderen vol enthousiasme. De spelletjes werden uit de kast gehaald en al gauw was iedereen druk bezig. Er werden gezelschapsspelen gespeeld zoals galgje, statego en 1 tegen 100
 3. eerd) werkblad De ene leerling zet de rondjes, de andere leerling zet de kruisjes

De plusklas slimpuls

 1. Plusklas. Welke leerlingen komen in aanmerking voor de Plusklas? In het beleidsplan van de gemeente is de doelgroep voor een Plusklas als volgt omschreven: de (hoog)begaafde kinderen die in een reguliere schoolsetting adequaat onderwijs kunnen krijgen, maar tegelijkertijd uitdrukkelijk behoefte hebben aan extra uitdaging, verrijking buiten de reguliere setting
 2. uten vrij spelen en soms ook de laatste 10. De kracht in jezelf, daar staan allemaal.
 3. De plusklas vindt plaats op woensdagochtend, onder schooltijd. Ludiq biedt een plusklas voor (hoog)begaafde kinderen die strategieën moeten ontwikkelen om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken. Bij Ludiq is het werken gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken
 4. Juist door in de plusklas met hen samen te werken en te spelen kan de leerling een gezond zelfbeeld ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen6. • Voor het ontwikkelen van de executieve functies, de basis voor het leren van nieuwe dingen, is het van belang dat de leerstof daartoe uitdaagt. In de plusklas worden complexe taken e
 5. Veel leerlingen spelen in hun vrije tijd spellen op hun mobiele telefoon, tablet, console of pc. Deze spellen bevatten veel elementen die motiverend kunnen zijn voor leerlingen. Door deze elementen in te zetten ben je bezig met gamification.. Een ander motiverende en tevens leerzame dimensie is game-based learning: door middel van een spel de leerervaring verbeteren
 6. Zelf heb ik het ingezet bij groepsvormende activiteiten in de plusklas. Ik heb de bovengenoemde spel ideeën allemaal uitgevoerd, de kinderen vinden het een leuke activiteit. Het was ook leerzaam, zelfs voor groep 7/8. Zij dachten dat het makkelijk was: even een smiley tekenen. Maar dat viel hen tegen! Het is écht best lastig

Spellen waarbij het gaat om het samen zijn en het samen plezier maken. Dat zijn de silly sports en goofy games stuk voor stuk. Over Silly Sports & Goofy Games. De meer dan 200 sporten en spelletjes uit het boek zijn ingedeeld in negen categorieën: 1. Tof Tikkertje 2. Handig Helpen 3. Enig Evenwicht 4. Creatief Coördineren 5. Begrijpend Bewegen 6 Plusklas De23 Barendrecht - Rotterdam. Ruimte voor hoogbegaafde kinderen om eigen talenten en intrinsieke motivatie te (her)ontdekken Plusklas Den Bosch . Het programma voor de plusklas en uitdagende lesstof buiten de vakgebieden rekenen en taal. Stichting Creatief Leren . De stichting Centrum voor Creatief Leren vangt hoogbegaafde kinderen op, die in de samenleving de weg zijn kwijtgeraakt en begeleidt hen

Spellen gesorteerd op Executieve functie. door admin 1 april 2020. De executieve functies. Plusklas / Hoogbegaafd, Rekenen en Wiskunde, Vanaf 12 jaar, Volgehouden aandacht. On a Scale of One to T-rex Bovenbouw, Drama, Emotieregulering, Energizers, Engels, Even tussendoor, Middenbouw, Respons-inhibitie Wil je een plusklas opzetten, dan moet je van tevoren heel goed weten welke plusdoelen je voor het hoogbegaafde kind wil nastreven. Pas als je dit heel goed in kaart hebt, kun je je lesmateriaal en activiteiten hierop afstemmen. Denk aan projecten, spellen voor hoogbegaafde kinderen, verrijkende materialen, coöperatieve werkvormen, digitale middelen die je kunt

Met de groep kinderen die wel in de plusklas waren, hebben we het spel KWINK gespeeld. KWINK! bestaat uit een bordspel en twee boekjes met onderzoeksopdrachten. De activiteiten zijn ontwikkeld op basis van de theorie van Meervoudige Intelligentie van professor Dr. Howard Gardner Met games de wereld verbeteren, kan dat? In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek uit naar kenmerken van games. En PO Bovenbouw, PO Plusklas Tijdsinvestering 12 uur les op eigen school en 1 dagdeel universiteit Kosten € 825 Locatie po-school en EUR Groepsgrootte max. 15 leerlinge

44 ideeën over Plusklas taakkaarten, hoogbegaafde

 1. Executieve functies. Er zijn 11 belangrijke breinfuncties in onze prefrontale cortex die erg belangrijk zijn bij het leren. Organisatie, planning, tijdsmanagement, werkgeheugen, taakinitiatie, metacognitie, cognitieve flexibiliteit, reactie-inhibitie of impulscontrole, emotieregulatie, volgehouden aandacht en doelgericht doorzettingsvermogen
 2. Gebruik spellen die leuk én leerzaam zijn in jouw lessen. Lees meer over onze visie. Categorie: Plusklas / Hoogbegaafd. Bovenbouw Even tussendoor Metacognitie Plusklas / Hoogbegaafd Rekenen en Wiskunde Vanaf 12 jaar Volgehouden aandacht Brains. door Ralf Wigboldus 14 september 2020
 3. In de plusklas kunnen de kinderen samenwerken en spelen met kinderen die vergelijkbare ervaringen hebben. In de plusklas van Plusonderwijs leren hoogbegaafde kinderen hoe ze inzicht krijgen in hun eigen denkproces. Dit is van groot belang, omdat hun manier van denken verschilt met die van andere kinderen, wat kan leiden tot frustratie en.
 4. Plusklas & begeleiding hoogvaardige leerlingen. Op OBS De Kajuit is een intern coördinator begaafdheid aanwezig, die opgeleid is om kinderen die nét wat extra uitdaging kunnen gebruiken optimaal te kunnen begeleiden. Deze collega is beschikbaar om met alle teamleden af te stemmen over de onderwijsbehoeften van deze kinderen

12 ideeën over Plusklas opdrachten in 2021 hoogbegaafde

 1. De leerlingen van de plusklas krijgen naast hun gewone werk binnen hun groep verrijkingswerk aangeboden. Daarnaast werken ze in de plusklas aan: * Proefjes: We starten de plusklasperiode met een proefjesles. Daarbij werken de kinderen met lesmateriaal van GIGO techniek. De koploper in het samenvoegen van technisch spel en onderwijs
 2. g van de corona-regels. De Plusklas heeft nu een wachtlijst. Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten..
 3. NoorderBasis Plusklas. Onze visie is elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden. Indien wenselijk kunnen zij in de bovenschoolse Plusklas onderwijs krijgen van.
 4. Plusklas De23 voor hoogbegaafde kinderen weer van start. BARENDRECHT - In de eerste week van het nieuwe jaar start Plusklas De23 een nieuwe reeks lessen van 10 ochtenden. De23 is een externe plusklas en biedt wekelijks tijdens schooltijd les aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, die op hun eigen basisschool te weinig uitdaging ondervinden

Plusklas DiEeNe Hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf oktober starten in een plusklas in Bloemendaal -Haarlem of in Alkmaar. De plusklas is toegankelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8. De bijeenkomsten zullen voor het schooljaar 2016/2017 gehouden worden in de periode oktob Plusklas. Door het toenemende aantal leerlingen die ver boven gemiddeld presteren, heeft IKC De Werf besloten om voor deze leerlingen een aanvullend programma te starten. Het reguliere programma biedt deze leerlingen te weinig uitdaging om tot goede leerprestaties te komen. Kennis van executieve functies zijn hierbij van belang Meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een plusklas. Ze ontwikkelen kerncompetenties als zelfstandigheid, samenwerking, communicatie, doorzettingsvermogen, oplossingsvermogen, hoger denkvermogen en reflectie. Wil je binnen een jaar bovenschools of binnen je eigen school aan de slag te gaan met een plusklas? Wij kunnen je helpen Basisschool de Plaats. In de Plusklas werken de kinderen aan opdrachten die aansluiten op hun belevingswereld, die actueel zijn en/of opdrachten die ze graag zelf willen leren/maken. De opdrachten zullen genoeg uitdaging bieden en dus iets vragen van hun creativiteit en hogere orde van denken Dit is een website waar wij games op hebben gezet. Games waarvan we hopen dat ze iets voor jou zijn. We hebben dit gedaan in opdracht van de maatwerkgroep een soort plusklas voor slimme kinderen. Jouw games, games voor jou! Groetjes van de makers. de websites die we hebben gebruikt: www.spele.nl. www.spelletjes.nl

Plusgroep. Op de Pendinghe werkt groep 1 t/m 8 met een plusklas. De kinderen uit de plusklas hebben één keer per week een moment met de plusleerkracht. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om met het pluswerk in de klas te werken In de Plusklas krijg je les in onderwerpen die buiten de lesstof van de basisschool vallen. Tussen de kerstvakantie en de meivakantie kom je elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur bij ons op school en verdiep je je twaalf weken lang in onderwerpen als: Spaans; Leren/leren in combinatie met filosofie en spel; Website bouwen met HTM Wetenschapscongres junior. De Universiteit Leiden organiseert jaarlijks een werkstukkenwedstrijd voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Met prijzen voor o.a. beste werkstuk, originaliteit, doorzettingsvermogen, opmerkzaamheid en serendipiteit Plusklas Asten is een onderdeel van de excellentiebrigade van PlatOO. Vervolgens zijn er op de computer nog uitdagende spellen gespeeld. De dag hebben we afgesloten met reflecteren en vooruit kijken door middel van foto's. Zelf een foto kiezen die past bij jou en dit kunnen verantwoorden

10 kampspellen die je gespeeld moet hebben

Ik zoek een educatief cadeau of spel voor mijn zoon die 8 wordt. Hij zit in de plusklas en daar zijn ze net begonnen met vreemde talen. Ik zoek iets wat leuk en uitdagend is. Iets met vreemde talen of op het gebied van rekenen, bijvoorbeeld met ruimtelijk en technisch inzicht Plusklas. Tonen als Foto-tabel Lijst. 13 producten. Sorteer op. Positie Product Naam Prijs Van hoog naar laag sorteren. Toon. 6 12 18 24 48 Alle We gaan veel met de kinderen naar buiten, we spelen met concreet materiaal uit de Verteltas en maken een portfolio met eigen teksten. Uit jarenlange ervaring met de schakelklas blijkt dat ook het zelfvertrouwen en de werkhouding van de kinderen een stimulans krijgt; het gaat om meer dan taal. Plusklas Het GOEDE NIEUWS is: zelfs wanneer je elke dag maar 5 minuten ervoor vrij maakt, dan kan ook jij leren spelen. Voor al die mensen die zo snel mogelijk piano willen leren spelen, heb ik dit e-book geschreven

Het spel is natuurlijk erg gaaf voor kinderen die paardrijden. Maar ook als je niet veel met paarden hebt, is de game een aanrader. Het is spannend om op de rug van een erg wild paard door de weides, bergen en dorpen te sjezen 20-mrt-2021 - Bekijk het bord 'Plusklas - kangoeroeklas: thema's' van Reninca Vangheel, dat wordt gevolgd door 231 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over thema, lesideeën, hoogbegaafde leerlingen

Plusklas Unique Ans Ramaut ans.ramaut@gmail.com Grutterijstraat 11 5109 TD 's Gravenmoer Nederland 06 / 349 49 87 Doelgroepbeschrijving plusklas Voor de leerling, die cognitief zeer sterk is en een grote leerhonger heeft kan een plusklas een goede aanvulling zijn op het verrijkingsaanbod in de klas. De inzet van een plusklas kan echter nooit los gezien worden van een aangepast aanbod in de eigen reguliere klas van de leerling Plusklas Bunschoten. June 15, 2016 ·. Welkom op de facebookpagina van plusklas Bunschoten. De plusklas voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 6,7 en 8 uit Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. 77 Ontwerp je eigen spel. Groepen , Plusklas De afgelopen weken zijn de kinderen in tweetallen aan de slag gegaan met het ontwerpen van een spel aan de hand van een stappenplan en planning. We hebben daarvoor verschillende spellen gespeeld. Er zijn inmiddels al mooie creaties zichtbaar

Spellen bij EduPlus-projecten pakket A / Plusklas - Knoow

Alle spellen PlusOnlin

Plusklas Toermalijn. Om tegemoet te komen aan de behoefte van de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school, voor de groepen vier tot en met 8, een plusklas. Deze is speciaal bestemd voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De plusleerling krijgt eenmaal per week door de plusleerkracht in groepsverband een aantal uren begeleiding 2013-2014 Opdrachten. Woensdag 16 juli. Prettige vakantie Lukas, Lars, Marnix, Mark, Joost, Jelmer, Julia, Joost, Eva, Linda, Casper, Milou, Nora en Nikki. Ik heb een fijn jaar gehad met jullie. Bedankt daarvoor! We starten met de plusklas in het nieuwe schooljaar op 17 september. Op woensdagmorgen 10 september is meester Jan al aanwezig op de. De Plusklas organiseert twee keer per jaar, begin november en eind maart, een ouderavond voor het 10-minutengesprek. Ontmoetingen tussen ouders Daarnaast bieden we ook de gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de specifieke aspecten van het omgaan met een extra-intelligent kind Trainingen en workshops voor leerkrachten. We maken niet alleen online missies, maar komen ook bij je langs op school.We gaan dan samen aan de slag met de (digitale) vaardigheden van de toekomst.Al onze trainingen en workshops zijn praktisch en interactief.Daardoor zijn ze perfect voor studiedagen. Aan het einde van de dag weet je alles van robots bouwen, websites programmeren en apps ontwerpen Puzzel | Spelletje. Volg ons op social media om geen enkel Briljant Kwartier te missen! Korte instructievideo's met leerzame, uitdagende en afwisselende opdrachten. Voor in de (plus)klas, op de weektaak, als verrijkingsopdracht of in circuitvorm. executieve functies, groeimindset, creativiteit, leren leren en STEAM

Wat is een plusklas? - Voor ouders van hoogbegaafde leerlinge

Opbouw van een plusklas middag. In elke bijeenkomst wordt om het kind duidelijkheid te bieden gekozen voor dezelfde basisstructuur: 1. Inloop en vrij spelmateriaal . Er is dan even gelegenheid voor de kinderen samen een spel te gaan doen, vragen te stellen, rond te kijken, weer even aan de omgeving te wennen, persoonlijk contact te maken. 2 En uiteraard zijn we altijd op zoek naar de nieuwste, beste maar vooral leukste educatieve spellen voor kinderen! Alle leermiddelen van Blijfwijs zijn thuis of in de praktijk te gebruiken, maar natuurlijk ook in de klas tijdens zelfstandig werktijd, in de plusklas als pluswerk of voor in de kieskast Deze plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw die extra uitdaging en begeleiding nodig hebben. Ook wordt er gewerkt aan de sociale en emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Het is belangrijk dat hoogbegaafde kinderen ontwikkelingsgelijken ontmoeten en daarmee samen kunnen spelen en werken

Rekenspelletjes - Spelletjesplein

Plusklas. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend. Het aantal uren of dagdelen dat leerlingen in een plusklas. De plusklas 'voor leerlingen die meer aankunnen om hun talenten te ontwikkelen'. In het primair onderwijs (het basisonderwijs) wordt gedurende de gehele basisschoolperiode een stevige onderwijsbasis voorgelegd aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De meeste leerlingen hebben daar profijt van voor hun toekomst Plusklas. Op De Stokland vinden we het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Dit betekent dus dat we ons onderwijs op verschillende niveaus aanbieden in een groep. Voor het ene kind maken we de leerstof wat eenvoudiger, terwijl een ander kind juist meer aankan en moeilijkere taken krijgt De plusklas heeft als doel een peergroep te zijn en het leren naar een hoger plan te tillen: leren onderzoeken, leren samenwerken, maar ook aandacht voor hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom en Sternberg). Programmaonderdelen zijn: Leren leren, denken en voelen en mindset (Eduforce) Filosofie. Denkpuzzels en leerspellen

Een gloednieuw spel waarbij de kinderen paren bij elkaar moeten zoeken. Je kunt de kaartjes dubbelzijdig uitprinten. Klik hier voor de paren. Woordmaken letters 2. Na de eerste kaartjes om woorden mee te maken (groep 3) hebben we nu een nieuwe versie. Klik voor woordmaken letters 2 Plusklas. 11-03-2021 21:18. Elke vrijdag krijgen de kinderen van de Plusklas drie nieuwe opdrachten. De kinderen mogen zelf een opdracht kiezen om mee aan de slag te gaan. Voor deze week was een katapult Zelf een spel ontwerpen. De kinderen kregen de opdracht om met een groepje een eigen spel te ontwikkelen. Ze moesten hierbij aan alles denken: spelregels, pionnen, dobbelstenen, eventuele doos waar het spel in kan. Toen de spelletjes helemaal af waren, hebben ze kinderen uitgenodigd om het spel ook echt te komen spelen

De Plusklas Houten biedt hoogbegaafde leerlingen in de basisschoolleeftijd een ochtend in de week begeleiding in het verder ontdekken van hun mogelijkheden, Daarnaast spelen we een belangrijke rol bij de emancipatie van leerlingen en hun ouders rondom hoogbegaafdheid. Expertise Op woensdag gaan ze naar de plusklas en hebben ze een leuke, uitdagende dag. Ze werken aan projecten, doen spelletjes, maken werkstukken en zijn samen met gelijkgestemden. En vooral dit laatste is zeer prettig en belangrijk. De rest van de week doen ze hetzelfde als de andere kinderen Alieke de Jong, leraar van groep 1, 2 en 3, kreeg subsidie en begeleiding van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) om de plusklas vorm te geven. Zij vindt het belangrijk om deze p en kl gezamenlijk extra lessen aan te bieden omdat zij op die manier veel van elkaar kunnen leren en de overgang van de ppeelzaal naar de basisschool soepeler verloopt Verrijkingsgroep of plusklas. Begaafde leerlingen hebben veel baat bij de (fysieke!) ontmoeting met gelijkgestemden. Dit is mogelijk door deel te nemen aan een binnen- of buitenschoolse verrijkingsgroep/ plusklas. Hierin wordt (bij voorkeur minstens een dagdeel per week) een op de leerlingen afgestemd rijk en gevarieerd aanbod geboden

Uitbreiding Executieve Functies trainen door spellen

Plus Klas - PCO-Nieuwleuse

Plusklas 3-d printen. Vandaag was het een leerzame dag. We zijn met z'n allen naar Calvijn Vreewijk geweest, daar hebben we op het programma tinkercad gewerkt we moesten daar met blokken een superheld maken. Degene die de drie beste ontwerpen hadden mochten door de 3-d printer uitgeprint worden Scratch is a free programming language and online community where you can create your own interactive stories, games, and animations

plusklas VCOS

Samenvattingen voor spel / Alle basisscholen - Knoow

We zetten elke week minstens één nieuw lesidee voor je

Lessen brainstormen en een spel ontwerpen Woord&Beeldclu

Plusklas groep 5-8 – OBS Groenehoek

Plusklas Muziek Voor leerlingen die meer in hun mars hebben! Voor extra getalenteerde en gemotiveerde leerlingen is er plek in de Plusklas. In deze klas krijgen de muzikanten les in ensemblespel, theorie en auditieve vorming en spelen ze in een band De Groen van Prinstererschool noemen we meestal De Groen. Op De Groen vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt. Dat u zich als ouder betrokken voelt bij het onderwijsleerproces. We zijn een school in ontwikkeling. We geven de kinderen een stevige basis op de basisvakken (rekenen, taal, lezen) en ontwikkelen toekomstgericht onderwijs van de kinderen in de plusklas is ook om een vertaling te maken naar de kinderen in de eigen groep, of in andere groepen in de vorm van lessen, spellen, werkbladen, tentoonstellingen enz. Plaatsing in de plusklas vindt plaats als er sprake is van gediagnosticeerde meerbegaafdheid De Ark - Protestants Christelijke Basisschool » Onderwijs » Plusklas. We willen dat kinderen zich veilig en bekwaam voelen en daardoor komen tot optimaal leren. Lezen, rekenen en taal vormen de kernvakken binnen ons onderwijs. Dit is de basis voor alle andere vakken. Op De Ark werken wij vanuit de principes van het handelingsgericht werken Plusklas LO en BSM. Naast de reguliere gymnastieklessen krijg je vanaf de onderbouw de kans om mee te doen met de LO+-klas. Op de mavo kun je daarna kiezen voor het examenvak LO2. Voor vwo- en havo-leerlingen is in de bovenbouw het vak Bewegen, Sport en Maatschappij een examenvak