Home

Verloop daglengte

Verandering van de daglengtes in een grafiek Wetenschap

Snel de tijd van de zonsopgang en zonsondergang voor elke locatie op de wereld met een klik Zonsopkomst en zonsondergang. Kaart van zonsopgang en zonsondergang. Lengte van de dag. Lengte van de nacht Zonsopgang, zonsondergang en schemering. De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats. Voor de berekening houdt men rekening met de straalbreking of refractie door de atmosfeer. Door de afbuiging van het licht kunnen we lichtstralen die hun oorsprong op 34 boogminuten (') onder de.

Dagelijkse gang

Daglengte bleek het bladoppervlakte ontwikkelingsproces niet te beinvloeden. Biet: De BAS was bij 25 C lager dan bij 15 en 20 C. Het nieuw toegevoegd blad per hoeveelheid aanwezig blad (RB) was grater bij 25 C. Het gemiddelde bladoppervlak was echter bij 25 C kleiner dan bij 15 en 20 C. De RB nam tevens toe bij toenemende daglengte Koeien die afkalven produceren in deze periode van het jaar minder biest. Dit lijkt deels een natuurlijke reactie te zijn op de snelle afname van de daglengte, stelt ABZ Diervoeding. Volgens de diervoederfabrikant kalven de koeien met minder biest af terwijl de rantsoensamenstelling niet gewijzigd is. Een opvallend terugkerend verschijnsel waarin het management geen rol Lees het volledige.

STURING VAN DE BLOEMONTWIKKELING VAN ASTER DOOR DAGLENGTE. Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente ISSN 1385 - 3015. Vestiging Aalsmeer. Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer. Tel. 0297-352525,fax 0297-352270. STURING VAN DE BLOEMONTWIKKELING VAN ASTER DOOR. DAGLENGTE Dus stel dat er twee dagen even lang zijn, dan is de daaropvolgende dag 6″ korter, die daarop 12″, die daarop 18″, etc. tot de daglengte bijna twee maanden lang met 4 minuten wordt verkort. En dát verloop, de daglengte, is in het voorjaar wél vergelijkbaar van vorm De daglengte op een bepaalde breedtegraad is een periodieke functie met een periode van een (tropisch) jaar. Intuïtief is al duidelijk dat deze functie een sinusvorm heeft (zoals de meeste periodieke functies) daglengte (CI en CII) verkleint het gewichtsverschil op het einde tot ongeveer 50 g. Bij deze lichtschema's kon het gewichtsverschil niet volledig gecompenseerd worden door de inhaalgroei omdat de groeiremming in de eerste weken veel groter was. In de figuren 3, 4 en 5 zijn resp. het verloop van de uitval, de poot­ probleme

Koeien reageren op daglengte - ABZ Diervoedin

Hier zie je het verloop van de temperatuur van het aardoppervlak `T_A`, de lucht `T_L` en het water `T_W` gedurende een etmaal op een zonnige voorjaarsdag. Bereken de gemiddelde veranderingssnelheid ` De daglengte-grafiek is af te leiden uit die van zonsopkomst en zonsondergang Licht is van belang als het gaat om het verloop van de daglengte. Intensiteit en type licht kan voor sommige soorten van belang zijn, maar hierover is weinig bekend. Directe zonne-instraling moet zoveel mogelijk vermeden worden (oververhitting!) fig. 4, na reductie op gelijke daglengte en gelijke dagsom. Er komt zo­ doende een universeel verloop voor de dag, dat alleen voor de winter­ maanden iets vlakker is dan voor de andere maanden. In fig. 7 is dit nog iets duidelijker te zien. Hierin valt ook gemakkelijk een zeer lichte oo .% y j-Q-0-«&â-p %è Q •b • Jan. Febr. Nov. Dec. O Maai Verder is de daglengte veel korter: ongeveer 8 uur tegen 's zomers zo'n 16 uur; ook daardoor wordt er veel minder straling ontvangen. In de figuren is het dagelijkse verloop van de hoeveelheden zonnestraling die het aardoppervlak bereiken op een heldere dag weergegeven; tevens is de dagelijkse gang van de door de aarde uitgezonden warmtestraling aangegeven

Deze afnemende daglengte geeft een daling in de algemene vruchtbaarheid en tevens een dip in de op insuline gelijkende groeifactor IGF-1. (zie fig. 1) Fig.1: Het natuurlijke verloop van het IGF-1 gehalte in het bloed bij een Duitse landras zeug De daglengte varieert door het jaar heen als gevolg van de periodiek veranderende tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Als er veel zwemmers zijn, wordt het water na verloop van tijd troebel. De troebeling wordt gemeten in een zekere eenheid, genaamd FTE. Er bestaat een verband tussen de troebeling en het doorzicht. A - natuurlijke daglengte B - een daglengte van 16 uur, waarbij overdag is belicht bij een globale straling lager dan 200 Watt per m2 C - een daglengte van 22 uur, waarbij overdag is belicht bij een globale straling lager dan 200 Watt per m2 De kritische daglengte ligt voor 'Fuji wit' op 14 uur en voor 'Fuji blauw' tussen de 14 en 17 uur

Daglengte over het jaar heeft zelfde verloop. Lichtintensiteit in de kas 0 5 10 15 20 25 30 35 i t l i i i s r r r PAR in kas_Terschelling (mol/m2/dag) PAR in kas_Den Bilt (mol/m2/dag) Wavelength (nm) 400 500 600 700 800 x 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 full sun september (13h) cloudy sky september (13h) Wavelength (nm) 400 450 500 550 600 650 700 75 Na 15 oktober rijpt maïs sowieso niet meer af vanwege de te korte daglengte. Het verloop van de afrijping dit jaar geeft opnieuw het voordeel van vroege maïsrassen weer. Deze rassen doen in opbrengst nog maar weinig onder voor middenvroege rassen, die dit jaar op veel plaatsen niet rijp zullen worden een daglengte van 13 uur); een behandeling Praktijk, waarbij de etmaaltemperatuur afhankelijk is van de daglichtsom volgens de verhouding (etmaaltemperatuur = 0.35 * daglichtsom (in Mol PAR/m² per dag) + 14.1) en een daglengte van 11.5 uur; een behandeling Lichtafhankelijk waarbij de etmaaltemperatuur zeer ster Verloop van de groei Naarmate de daglengte kleiner is, is het bereikbare maximale gewicht van een blad kleiner. (5) 579 . trekkelijk kleine knol te worden geoogst, dus vroeg in het jaar, of eventueel laat als nateelt. In de tweede plaats zou men bij rassen vergelijking of bij familieselectie liefs

Het verloop van de daglengtes komt mooi naar voren als een aantal tijdstippen van zonsopkomsten en -ondergangen in een eenvoudige tabel worden gezet. Vervolgens kan de daglengte berekend worden en de toe- of afname per maand. Het verschijnsel van de versnellende of vertragende toe- en afname van de daglengtes wordt zo goed zichtbaar Hier zie je het verloop van de temperatuur van het aardoppervlak `T_A`, de lucht `T_L` en het water `T_W` gedurende een etmaal op een zonnige voorjaarsdag. Bereken de gemiddelde veranderingssnelheid ` De daglengte-grafiek is af te leiden uit die van zonsopkomst en zonsondergang Een globaal antwoord luidt: Dit asymmetrisch lengen en korten van de dagen komt omdat het midden van de dag iedere dag een beetje verschuift. Dit heeft te maken met het feit dat de aarde geen exacte cirkelbaan rond de zon beschrijft, maar een ellipsvormige baan. Ook omdat de aardas een hoek maakt met de baan rond de zon verloopt het korter en langer worden van de dagen asymmetrisch De vroegste zonsondergang blijkt 13 december te zijn terwijl de laatste zonsopkomst pas 30 december is. Waarom zijn die verschillend en waardoor vallen die niet op de kortste dag (21 dec) of tijdens het perihelium (3 januari)? En waarom valt uberhaupt de kortste dag niet tijdens het perihelium? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

De daglengte neemt in deze tijd heel snel af, de gemiddelde buitentemperatuur daalt en luchtvochtigheid neemt toe. Allemaal factoren die een negatieve invloed hebben op het kunnen verdampen van overtollig vocht in het toegediende wintervoer De kortste dag (ook: winterpunt) valt op het noordelijk halfrond elk jaar rond 21 december, maar niet steeds precies op deze datum.In 2005 bijvoorbeeld was het op 22 december, maar meestal is het een of twee dagen eerder en een enkele keer op 23 december. Met kortste dag wordt niet de lengte van het etmaal bedoeld (want die blijft natuurlijk 24 uur), maar de tijd tussen zonsopkomst en. Het verloop van deze fysiologische processen hangt sterk samen met uitwendige omstandigheden zoals lichtinstraling, daglengte, temperatuur en vochtvoorziening. Ook teelttechnische maatregelen zoals bemesting en groeiregulatie beïnvloeden echter de ontwikkeling van de plant Schermen van planten Technieken om de daglengte te beïnvloeden Dag verlengen: belichten Dag verkorten: verduisteren Laboratoriumproeven Lichtmetingen uitvoeren. (U) Lichtmetingen (U) Studie van de temperatuur op de groei en ontwikkeling bij planten Het verloop van de gemiddelde dagtemperatuur in België grafisch weergeven

Toch is het gevoel bij het verloop van deze teelt beter. Bovendien is het niet uitgesloten dat de daglengte de strekking beïnvloedt. Strekking. Nadat dit verschil werd opgemerkt zijn de proefnemers gestart met het aanschakelen van de normale gloeilampen Allereerst wordt de hoeveelheid voedsel afgebouwd en de daglengte verkort. Na verloop van tijd wordt ook de temperatuur geleidelijk verlaagd. Uiteindelijk worden de dieren, afhankelijk van de soort, vier weken tot wel zes maanden bij een lagere temperatuur op een donkere plek gezet, zoals een kelder of in de koelkast Vanaf vandaag zijn nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook binnensteden zullen daarvan de gevolgen ondervinden, niet in de laatste plaats door de tijdelijke sluiting van de horeca. Als er straks weer iets meer bewegingsvrijheid ontstaat, dan kunnen zeven integrale maatregelen van onderzoekers van Platform31 helpen om binnensteden, ook tijdens de. gedurende de dag en verloop van de schaduw) − inzicht krijgen in de draaiing van de aarde en beweging van aarde en maan t.o.v. elkaar en t.o.v. de zon (maanstanden, heelal) − verband zien tussen zonnestand, schaduwlengte en daglengte in zomer en winter (en koppelen aan klimaatzone) − kennis nemen van de ligging van d Op basis van de daglengte en de eigenschappen van gras heeft Groeikracht een graslandkalender opgesteld die een houvast geeft tijdens het oogsten. Vooraf de juiste keuzes maken voorkomt keuzestress en draagt bij aan het doel: het jaarrond +25 VEM in de graskuilen. Graag geven wij de toelichting van Groeikracht bij de graslandkalender aan u door

Het verloop in de huidige maand is ook steeds te vinden.: Hoeveel zonneschijn hebben we gemiddeld in Nederland? Hoe is de daglengte rond 21 juni . in ons land en elders op de wereld? In ons land blijft de schemering gedurende de kortste nachten. voortdurend aanwezig Licht: Zonplanten: groeien het best bij hoge lichtintensiteit Schaduwplanten: groeien het best bij lage lichtintensiteit Daglengte: tijd dat de zon boven de horizon staat o Sterke invloed op voortplanting Lucht: Beweging (wind): invloed planten o Bestuiving: windbloemen o Verspreiding zaden o Verdamping water sneller Samenstelling (zuurstofgehalte): levensbelang alle organismen o Vervuiling. 3.2.3. Effect belichtingsintensiteit en daglengte, op de produktie per periode Gedurende het jaar is er een verloop in de produktie te zien, waarbij globaal de toe- en afname van de natuurlijke instraling wordt gevolgd

Opfok - Vervaeke - Belavi

Biologie voor jou 4 vwo thema 6 Ecologie. Vak: Biologie 3e Klas. Biologie hoofdstuk 6! 6.1 Een ecoloog aan het werk! Biotische factoren —> invloeden afkomstig van de levende natuur.! - Op elkaar: soortgenoten, predator en, prooidier en en ziekteverwekkers.! - Op de levenloze natuur: system engineering (=) Op deze noorderbreedte zit er nog maar weinig verloop in daglengte over de seizoenen; wanneer je klok in de goede tijdszone is gezet gaat de zon gewoon altijd om 18 uur onder en komt om 6 uur weer op. We hebben dan ook bedacht dat Ilona om 18 uur met zonsondergang gaat slapen,.

Tijdstippen zonsopkomsten, zonsondergangen en daglengtes

Berekenen met gebruik van deze simulatie van daglengte, culminatiehoogte en positie van zonsop- en zonsonder-gang op 21 december, 21 maart, 21 juni en 21 september levert voor Utrecht (52 0 noorderbreedte) het volgende op (fig7). figuur 7 Waarop de kritische lezer vervolgens kan opmerken: en die 8.46 en 16.30 uur op 21 december 2006, dat maak Verloop van bodemtemperatuur op diverse bedrijven in Utrecht (bron: project 'Bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten 'In combinatie met de huidige daglengte zag je het gras afgelopen weekend in één keer diepgroen worden en starten met groeien', stelt Honkoop

De cocon valt na verloop van tijd van de plant af. Een vrouwtje legt gedurende haar leven (30 dagen bij 22 °C) 200 - 300 eitjes. Leptomastidea stelt relatief weinig eisen aan temperatuur, luchtvochtigheid en daglengte en kan dus goed in het voorjaar al worden ingezet Maandag 21 november lag de inversie op ongeveer 200 meter hoogte (zie het radiosondeplaatje) en is de mistlaag dus ongeveer 200 meter dik. Tegenwoordig heeft het KNMI ook zichtmeters in de 200 meter hoge meetmast in Cabauw, en die laat ook heel mooi zien dat alle meters vandaag het grootste deel van de tijd in de mist zitten

IVN seizoenswandeling 14.00 uur Zaterdag 10 juni is er een wandeling in het Bennekomse Bos onder begeleiding van een gids van het IVN afdeling Ede. De wandeling start om 14:00 uur bij de slagboom aan het eind van de Hullenbergweg in Bennekom. GPS-coördinaten N 51 59.801, E 5 41.327. Onder invloed van de draaiing van de aarde om de zon veranderen de daglengte en de invalshoek van de. Verloop Vroege Dracht D00 start berigheid D01 bevruchting D03 4-cellig stadium in baarmoeder D05 Zblastocyst stadium D07 afname daglengte toename daglengte Verandering daglichtlengte . Click to edit Master title style Click to edit Master subtitle style De Cyclus / Vroege Dracht & Lich Samenvatting H7: ecologie. Paragraaf 1: een ecoloog aan het werk Het milieu heeft invloed op alle organismen. Organismen hebben ook invloed op het milieu Ecologie is de tak van de biologie waarin de relaties tussen organismen en hun milieu worden bestudeerd Biotische factoren: invloeden afkomstig van de levende natuur (soortgenoten, predatoren, prooidieren, ziekteverwekkers) Abiotische. De daglengte is gedefinieerd als het aantal lichturen per dag. Deze wordt berekend als: dl = 1322 +425sin(2m / 365-1.396) Waarbij. daglengte tijd Het verloop van de nitraatconcentratie wordt door het model goed gereproduceerd. He

een zomerse daglengte van 16 uur, of een winterse daglengte van 8 uur. De hypothese bleek te kloppen. 'De klok heeft dus als netwerk van klokcellen een eigenschap die de afzonderlijke cellen niet hebben: hij kan de dag-lengte registreren, oftewel de tijd van het jaar. Een mooi voorbeeld van hoe op een hoger organisatienivea Biologische klok. Vooral de daglengte bepaalt de hoeveelheid melatonine, die door het pineaal orgaan aan het bloed wordt afgegeven en waardoor sommige biologische ritmen (of biologische klokken) tostandkomen. Melatonine beïnvloedt de dag- en seizoensactiviteitsritmen en wordt dor sommige mensen gebruikt om jet lag- fenomenen te bekampen

Het verloop van de daglengte over het jaar hangt meer af van waar je precies woont dan van wel jaar het is. Het staat ook op de lijsten dat ze voor 52° noord en 5° oost gelden. Vuistregel is dat op 21 maart en 21 september (begin van de lente en begin van de herfst, ofwel de nachtevening ) de dag even lang is als de nacht In de figuren hier onder is het verloop te zien per dag en per maand. Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen zicht en daglengte. In juni is het gemiddelde zicht maximaal, en in december en januari is dit het laagste. Er valt op dat het aantal dagen met slecht zicht of mist sterk is afgenomen. Dat wisten we natuurlijk ook wel

Daglengte over het jaar heeft zelfde verloop. Dit jaarlijkse verloop bevat informatie voor de plant. Perkplanten: Vooral begin teelt weinig licht. Weinig verschil in daglicht-spectrum zonnig en bewolkt weer (links) Weinig verschil over de seizoenen We moeten hierbij wel zeggen dat er een groot verloop is in wat voorradig is en wat niet. De online catalogus is daarom geen waterdichte afspiegeling van wat we op voorraad hebben. Het enigste wat 'n beetje werkt is de daglengte, dat doet hopen

Solar energy production graphs for October 4 2005

10.5 uur. In week 50 en 51 wordt weer 11.5 uur daglengte gebruikt. Daarna tot week 5 van 2012 wordt de daglengte op 10.5 uur gehouden. Na week 5 wordt weer 11.5 uur dag lengte gehanteerd. Juist de combinatie van vochtbeheersing met schermen maakt het mogelijk om de daglengte kort te houden zonder dat dit voor het gewas nadelig is ECOLOGIE SAMENVATTING CAMPBELL CHAPTER 51: AN OVERVIEW OF ECOLOGY. Ecologie is de studie van de wisselwerking van organismen met elkaar en de omgeving.. Figuur 51. Mondiale ecologie is de studie van de werking en verdeling van organismen over de biosfeer en hoe ze worden beïnvloeden. De biosfeer is het totale gedeelte van de Aarde dat door leven bewoond wordt; de som van alle ecosystemen op. De voortplanting bij katten. Puberteit. Katten behorende tot de kortharige rassen komen in de puberteit als ze 6 tot 9 maanden oud zijn. Bij langharige rassen, zoals de Pers, treedt de puberteit vaak laat op. Namelijk pas op de leeftijd van 12-15 maanden. De puberteit treedt meestal op wanneer de kat 80% van zijn of haar lichaamsgewicht heeft. 3.2 Verloop ijsbezetting binnenwateren 5 3.3 Ijsbezetting op het Ijsselmeer en Markermeer 7 3.4 Ijsbezetting op de Waddenzee en Zeearmen 7 De daglengte is de langst mogelijke duur van de zonneschijn (in achtste delen) gemiddelden uit uurlijkse schattingen WINDRICHTING voor elke dag

Hoe laat wordt het licht en donker Zonsopgang en

  1. DRAADLOOS 868 MHz WEERSTATION Gebruiksaanwijzing Cat. No IT Hartelijk dank dat u voor dit radiografische weerstation van de firma TFA hebt gekozen. Voor u met het apparaat gaat werken, leest
  2. De laatste drie jaar wordt er bij Delphy Improvement Centre en Plant Lighting onderzocht of het technisch mogelijk is om paprika's te telen onder LED-belichting. Doel is om ook de markt in de winter te kunnen beleveren met Nederlandse Paprika's met een toekomstbestendig teeltsysteem. Tijdens een webinar op dinsdag 30 maart worden paprikatelers bijgepraat over [
  3. Een andere maatstaf is de daglengte, d.i. de tijdsduur van de aswenteling van de aarde, een van de meest regelmatige bewegingen die men kent ( tijdmeting). In de natuurwetenschappen, m.n. bij de wiskundige beschrijving ervan, denkt men zich de tijd continu, homogeen en oneindig, zodat men opeenvolgende ogenblikken als punten op een rechte lijn (of een andere oneindig voortlopende kromme) kan.

Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaa

  1. Deze grafiek toont die daglengte in uren voor Ukkel. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. a) Bepaal de periode. b) Op welke dag is de daglengte. ki. daglengte. 29. jk ex. h) Bepaal zijn.
  2. Samenvatting over Gynaecologie en verloskunde gezelschapsdieren voor het vak anders. Dit verslag is op 30 oktober 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas mbo
  3. de daglengte en de temperatuur. Sommige soorten zijn veeleer klokvast en laten zich bijna uitsluitend leiden door de verhouding tussen de lengte van dag en nacht. Planten gebruiken waarschijnlijk verschillende mechanismen om de daglengte te registreren, maar ze blijken allemaal gebaseerd op de aanwezigheid van lichtgevoelige pigmenten, de.
  4. Neder-Oostenrijk Oostenrijk: Weergegevens - Tulln/Langenlebarn - Weerstoestand - Weerstation - Aktueel wee

Zonsopkomst en zonsondergang Calendar

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven. <ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven. U heeft daarbij de keuze uit grafieken inclusief de resultaten van 1 tijdelijk uitgevallen omvormer, en identieke grafieken waarbij het resultaat van die omvormer is weggelaten Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven. 9 januari 2009 <ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen

Daglengte De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang variëren per dag. Lees hierover in www.math4all.nl > MAThADORE-basic HAVO/VWO > 4/5/6 VWO wi-b > Periodieke functies > Totaalbeeld > Toepassingen De volgende grafieken geven de daglengte in vier Amerikaanse steden. Ga er van uit dat deze grafieken zuivere sinusoïden zijn 4.4.2 Voorbeeld: dag/nacht verschillen emissie. Om een indruk te krijgen van de invloed van dag/nachtritmes in de emissie op een percentielwaarde, zijn met PC Stacks 5.0 verspreidingsberekeningen voor geur uitgevoerd met twee blokvormige patronen. Overeenkomende met emissie alleen tijdens de nacht of alleen tijdens de dag

Zonsopgang, zonsondergang en schemerin

Paringsbereid oiv daglengte, licht of temperatuur Paarseizoen wordt bepaald door draagtijd of broedduur In gevangenschap minder invloeden van verloop van tijd krijgen ze poten als ze die hebben, gaan de jonge amfibieën het land op . 16-5-2014 15 2.2 De lengte van de drach Actuele gegevens: (update per 3 minuten) Buitentemperatuur (T): 16.6 °C Luchtvochtigheid (Rv): 75 % Dauwpunt: 12.1 °C Windchill: 16.6 ºC Luchtdruk: 1020.7 hPa Windrichting: 23º Windrichting: NNE Windsnelheid gemiddeld 15min: 0.3 m/s Windsnelheid gemiddeld 15min: 1.1 km/u Windsnelheid gemiddeld 15min: 0.5 bft Wolkenhoogte (berekend):988mtr Gegevens van de laatste 24 uur: (update per 3 minuten

Effect Van Daglengte En Temperatuur Op De Bladoppervlakte

Op iedere plek is het daardoor een periode dag - en een periode nacht. Nou is het zo dat de aarde een beetje scheef staat ten opzichte van de zon. Daardoor ligt in december het noordelijk halfrond van de zon afgekeerd. In het meest noordelijke gebied is de zon dan helemaal niet te zien. Zelfs midden op de dag is het hier zo goed als donker De totale temperatuurstijging in De Bilt tussen 1901 en 2017 is 1,88 °C. Die stijging in 117 jaar wordt dus voor meer dan de helft bepaald door de sprong tussen 1988 en 1990. In de overige 115 jaren is de stijging van de temperatuur in totaal 0,8 °C geweest, wat neerkomt op een verwaarloosbare 0,07 °C/decennium

Bewolking is de dominante factor in de toename van het aantal zonuren sinds 1980, maar mist is zeker een factor die meespeelt. De rol van mist in deze kwestie kan zeker nauwkeuriger vastgesteld worden. Het KNMI heeft ongetwijfeld in haar databank de gegevens van de exacte mistduur overdag in De Bilt en andere stations Het beste antwoord. De aardrotatie vertraagt, gemiddeld met 0.0017s per eeuw. Dit kan zeer weinig lijken, maar hierdoor worden de tijdseenheden die gedefinieerd zijn op basis van de middelbare zon (dag, uur, minuut, seconde), steeds langer! Daardoor is de universele tijd niet geschikt voor bijvoorbeeld baanberekeningen, zeker als die over een. Inzetten op een aantrekkelijke binnenstad kan een goede manier zijn om effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is één van de zes voorbeelden die onderzoekers van Platform31 geven van integrale maatregelenpakketten, waarin beleidsopties uit verschillende domeinen worden gebundeld