Home

Reïncarnatie geloof

Komt reïncarnatie in de Bijbel voor? - Protestantse

Reïncarnatie is het geloof dat iemand na zijn dood wedergeboren wordt in een of meer achtereenvolgende bestaanswijzen. Dit is naar men zegt een hogere of een lagere levensvorm vergeleken met zijn vorige leven, afhankelijk van het bericht dat hij, zo denkt men, in dat vorige leven heeft opgebouwd Reïncarnatie of zielsverhuizing is bijna zo oud als de mensheid. In oosterse culturen behoort het al eeuwen tot het gedachtegoed. Ook in het westen denken steeds meer mensen dat je na de dood terugkeert en een nieuw leven leidt in een ander lichaam. Niet iedereen gelooft in reïncarnatie..

Geloof jij in een volgend leven? Dit is wat je wilt weten

  1. Steeds meer mensen geloven in reïncarnatie en wenden zich tot een reïncarnatietherapeut die een antwoord kan geven op hun vragen met betrekking tot hun vorige levens. Diit is echter niet zonder gevaar
  2. Het uitgangspunt is dat alle leven een goddelijke eenheid vormt, omdat reïncarnatie inhoudt dat er in ons een onsterfelijk deel is dat de dood overleeft
  3. Een van deze redenen is dat reïncarnatie letterlijk betekent het 'opnieuw in het vlees komen'. Vaak veronderstelt het begrip reïncarnatie dat men in het nieuwe leven weer een mens is. In het boeddhisme kan een nieuwe geboorte echter ook in een hemel plaatsvinden, of in de geestenwereld, waar wezens niet over een fysiek lichaam beschikken
  4. g geloof in reïncarnatie Cultuurtheoloog​ Frank Bosman vertelt dat het geloof in reïncarnatie is ontstaan door de ontkerkelijking. Het idee van reïncarnatie komt uit het hindoeïsme en..

1. Dalai Lama (14e) Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) 1935-. - +. +33. Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden. Krishnamurti. In India geboren spiritueel leraar 1895-1986 Reïncarnatie Definitie: Het geloof dat men eenmaal of meerdere malen achtereen opnieuw geboren wordt, hetzij als mens of als dier. Doorgaans gaat het om een ontastbare ziel die, zo gelooft men, in een ander lichaam wedergeboren wordt Hindoes geloven in reïncarnatie, hergeboorte. Daardoor wordt tijd niet gezien als een rechte lijn van geboorte tot dood, maar als verschillende cirkels na elkaar. Nandram: Als je een lineair..

Wat is reïncarnatie en bestaat het echt? İslam Geloo

Ze hebben een eigen, wat optimistischer reïncarnatiegeloof: geen deprimerend rad van wedergeboorten, maar een weg omhoog, door verschillende levens. Er zijn ook westerlingen die reïncarnatie willen combineren met het christelijk geloof Goeievraagstell. 09 oktober 2020 07:46. Verberg de reacties op de vraag. Osho geloofde niet in de algemeen aanvaarde definitie van reïncarnatie. Heel kort: hij geloofde dat je als persoon bestaat uit het geheugen en het brein. Je kunt je daarvan losmaken wanneer je veranderd in een toeschouwer/getuige (witness) Gedichten reincarnatie. (gedichten geschreven door Giel Heijmans) * met reïncarnatie kan het christendom herleven en overleven *. REÏNCARNATIE IS LIEFDEVOL. Zouden wij slechts één leven krijgen. Dan zou er onrechtvaardigheid dreigen. Want 't verschil was dan veel te groot. Tussen mensen in welzijn en mensen in nood Hun geloof heeft meer te maken met voorkeuren dan met feiten. Om deze feiten beter te kunnen begrijpen, moeten we over karma leren en hoe dat verband houdt met reïncarnatie. Read Reïncarnatie Page 2 Now

Reïncarnatie past ook heel goed in het moderne, individualistische denken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven.' Met de autoritaire samenleving verdween ook het geloof in een strenge God die over hemel en hel beslist. Reïncarnatie lijkt het ontkerstende leven weer zin te geven Er zijn heel veel volkeren die in reincarnatie geloven. Meest bekend zijn de boeddhisten en de hindoeisten, maar ook in veel natuurreligies (wat we vroeger heidenen noemden) speelt de wedergeboorte een belangrijke rol Het geloof in reïncarnatie speelt een belangrijke rol in het leven van miljoenen mensen in het hindoeïsme, boeddhisme, jainisme, de Sikh-religie en andere religies die hun oorsprong in India hebben

Is reïncarnatie een geloof, fantasie of werkelijkheid

  1. Geloof jij in reïncarnatie? Reïncarnatie wordt door Nederlandse boeddhisten niet algemeen omarmd, blijkt uit een kleine online peiling in de periode april-mei van dit jaar. Aan de peiling op Boeddhaweg.nl (inmiddels herdoopt tot Butsudo.nl) namen in totaal 54 personen deel, van wie ongeveer de helft (52%) zichzelf boeddhist noemt
  2. De overgrote meerderheid van de wereldbevolking gelooft in reïncarnatie en pas in de laatste paar honderd jaar, met de opkomst van de natuurwetenschappen, heeft een strikt materialistisch gezichtspunt het geestelijke overschaduwd
  3. bij échte reïncarnationisten, want die geloven niet in een persoonlijke God. Reïncarnatie gaat hand in hand met pantheïsme, het geloof dat alles God is en God alles is, elk mens inbegrepen. De doc-trines van pantheïsme en reïncarnatie zijn de hoekstenen van het Hindoeïsme en occultisme, die erg populair geworden zijn in de westerse wereld
  4. 1. Ook reïncarnatie is een geloof dat niet bewezen kan worden en nooit te bewijzen valt. Immers we hebben geen herinneringen aan onze vorige levens en wat door sommigen als herinneringen wordt aangehaald is ook op andere manieren te verklaren. 2

4. Reincarnatie in het Hindoeïsme en Boeddhïsme. Reincarnatie bij Hindoes. Hindoes geloven dat elk mens een ziel heeft. Hindoes noemen die ziel het atman. Hindoes geloven, dat het atman na de dood terug gaat naar de aarde. Het atman wordt opnieuw geboren in een nieuw lichaam. Soms als mens en soms als dier. Het kan ook een God worden Nadat je dit hebt gelezen geloof je in reïncarnatie. Mike 2 jaar geleden. De dood is onontkoombaar, we gaan allemaal naar de andere kant. Maar wat is er aan de andere kant? Geen levende ziel weet het, en dat is beangstigend. Het is makkelijker om te geloven dat er na de dood iets bestaat, dat maakt de gang naar het einde een stuk draaglijker Reïncarnatie in de westerse wereld. § 1. Geloven in reïncarnatie. Heel veel mensen geloven dat er na dit leven nog een ander leven is. Als je daarin gelooft heb je geluk, want je gelooft ergens in. En geloof kun je namelijk niet bewijzen. Er zijn ook genoeg mensen die niet geloven dat er na dit leven nog een ander leven is

Geloof je in reïncarnatie? Waarom? - Quor

Is het geloof in reïncarnatie echt zo groot

Oorspronkelijk komt het geloof in reïncarnatie echter uit het oude India. In de Upanisjads, de 5000 jaar oude Hindoe-geschriften, wordt gesproken over de eeuwige kern van de mens, die vele levens incarneert in een stoffelijk lichaam. Maar in India, in tegenstelling tot het westen, wordt reïncarnatie niet losgezien van het begrip karma Iemand in mijn omgeving wilt zelfmoord plegen omdat de persoon in kwestie in reïncarnatie gelooft, en denkt dat ze dan een ander en beter leve

Kun je geloven in reïncarnatie? gemist? Start met kijken op NPO Start. 13 okt 2019 07:55 - Seizoen 6 Afl. 1 - Kun je geloven in reïncarnatie? Jacobine Geel in gesprek met schrijver Bas Steman en reïncarnatietherapeut Hetty Kruijmer. Lees meer Genre Non-Fictie Onderwerpen karma, Esoterie algemeen, Christelijke visie, geloofsleven, Reïncarnatie, Eclectische en esoterische religies en geloofssystemen, reïncarnatie, Het hiernamaals, reïncarnatie en vorige levens, Godsdienst, Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Psychologie, Christendom en esoterische leer - Christendom en New Ag Hoogtepunt van dit weekend was Hermans antwoord in de Volkskrant op de vraag of hij in reïncarnatie gelooft: Nee, daaraan moet ik niet denken. Dat het hele gesodemieter weer van voor af aan begint. Ik zeg altijd maar zo: Het leven is niet erg, maar je moet er geen gewoonte van maken. Top Home / REÏNCARNATIE IS LIEFDEVOL » JE GELOOF GROTER MAKEN . JE GELOOF GROTER MAKEN Voor een zuiver en diep geloof Dien je Gods karakter te kennen Tussen lief en hard zit 'n kloof Waaraan je maar moeilijk kunt wennen Het is ook moeilijk te geloven Dat God ons zowel liefde geef Geloof jij in reïncarnatie? Een vraag die vaak gesteld wordt: bestaat reïncarnatie nu wel of niet. Voor mezelf heb ik deze vraag al vele jaren geleden beantwoord met een JA. In deze blog ga ik in op verschillende argumenten waarom ik dat zo zie. Behoud van energie Deze insteek is misschien wat lastig te volgen, maar daarom niet minder belangrijk

Steekplus: GALERIE: Doosje Levensdraad II

Reïncarnatie en bevolkingsgroei / David Pratt Reïncarnatie en karma / Eloise Hart Reïncarnatie en karma / Ina Belderis Vragen over reïncarnatie / Lyle L. Knowles Waar de zoektocht naar rechtvaardigheid toe leidt / W.T.S. Thackara Waarom ik in reïncarnatie geloof / Ingrid Van Mate Reïncarnatie is het geloof dat we allemaal een cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte ervaren. Dat ene leven is een korte tijdsspanne in het bestaan van al het leven. Ik geloofde niet in reïncarnatie toen ik een kind was, omdat ik opgevoed was in een huishouden met een vader die een natuurkundige was, maar ik had vaak privé-gewoontes, zoals lichamelijke ervaringen en helderziende visioenen

LYON - Vroeger dacht hij dat reïncarnatie echt gebeurde, zelfs was bewezen. Sinds zijn overgang tot het christendom, in 1984, waarschuwt Florent Varak ervoor. De Franse theoloog is deze week. Reïncarnatie. Definitie: Het geloof dat men eenmaal of meerdere malen achtereen opnieuw geboren wordt, hetzij als mens of als dier.Doorgaans gaat het om een ontastbare ziel die, zo gelooft men, in een ander lichaam wedergeboren wordt. Een onbijbelse leer Geloof in reïncarnatie vraag voor orthodoxe kerken. Het is te eenvoudig om hoofdschuddend te concluderen dat een predikante in de PKN blijkbaar in reïncarnatie kan geloven Geloof is in de historie van de mensheid menigmaal de reden geweest van oorlogen. Ook wordt in de verschillende artikelen betreffende BDE, reïncarnatie, Ghandi of andere wijzen der aarde verwezen naar relevante boeken, zodat je als je in een onderwerp geïnteresseerd bent ook werkelijk relevante en interessante besprekingen zult vinden

Wat geloven mensen precies als ze in reïncarnatie geloven

Het antwoord is dus ja, volgens de bijbel is reïncarnatie mogelijk, tenminste zeker in dit ene geval. Elia is een profeet die lang voordat Jezus werd geboren als mens op aarde, heeft geleefd. We lezen in 2 Koningen over het laatste deel van Elia's aardse leven. 2 Koningen 2:1-14. 1 Kort voordat Jahwe Elia in een stormwind ten hemel zou. Maar wat doe je: je volgt een inwendige mens, levend uit geloof door geloof, zonder aansluiting te zoeken bij wat God gaf om te geloven. God heeft jou Christus en Verlossing en een handboek voor de christensoldaat, die vóór Noach niet werd gekend, en voor Israël geen optie was. Maar jij zegt: Christus is mij genoeg Reïncarnatie vanuit een ander perspectief. Waar velen het meest in geloven is dat we ietszijn en dat dit na de fysieke dood naar een andere wereld verhuist. De oude en Hogere esoterie ontkent dit stellig maar nuanceert het vervolgens wel op verrassende en gedetailleerde wijze

Waarom reïncarnatie wellicht bestaat Mens en Samenleving

Ik geloof niet in reïncarnatie. Ik geloof in het goede van elke mens. Ik geloof niet in het goede van elke mens. Ik geloof in leven na de dood. Ik geloof niet in leven na de dood. Ik geloof alleen wat wetenschappelijk bewezen is. Ik geloof niet alleen in wat wetenschappelijk bewezen is. Ik geloof in de Verrijzenis Waarom geloven wij niet in reïncarnatie? Er zijn heel veel volkeren die in reincarnatie geloven. Meest bekend zijn de boeddhisten en de hindoeisten, maar ook in veel natuurreligies (wat we vroeger heidenen noemden) speelt de wedergeboorte een belangrijke rol Van de 1000 ondervraagden antwoordt 26,5% bevestigend op de vraag of zij geloven in reïncarnatie. Wanneer ze voor de keuze worden gesteld dat ze al dier terugkomen, wil 21,8% terugkomen als kat. Op voet gevolg door de vogel (20,4%). De hond maakt de top-3 af met 14,1%. De muis is het minst populair met 0,1%

Gevaren van reïncarnatietherapie Mens en Gezondheid

Reïncarnatie Wereldwijd geloven meer dan twee miljard mensen(!) in reïncarnatie. In Nederland is dat iets meer dan 27% van de bevolking. Niemand kan dus nog volhouden dat deze levensfilosofie alleen maar 'onzinnig' is. In de Oosterse religies, met name in het boeddhisme en het hindoeïsme, neemt reïncarnatie veelal een natuurlijke plaats in en maakt zij [ De auteur legt helder uit wat karma en reïncarnatie zijn. Verder toont hij aan dat deze begrippen alles te maken hebben met het perspectief dat christenen door de eeuwen heen bezield en bemoedigd heeft: de komst van Gods rijk op aarde. Inzicht in karma en reïncarnatie geeft nieuwe kansen voor het christelijk geloof in onze tijd We bespreken met de schrijver wat hem allemaal overkwam en ook aan tafel reïncarnatietherapeut Hetty Kruijmer. Kun je (als christen) geloven in reïncarnatie? En waar blijft de ziel na onze dood? Bron: NCRV en KRO-NCRV. Meer afleveringen van Jacobine op Zondag. Uitzending gemist op 05 Januari 2019. Uitzending gemist Nederland 1

Waarom ik in reïncarnatie geloof, Ingrid Van Mate

Geloof, hoop en reïncarnatie Article / Letter to editor All authors Cliteur, P.B. Date 1996 Volume 1996 Issue Juli Pages 115 - 121 ©2020-2021 Leiden University A service provided by Leiden University Libraries. Contact; About us; Recently Added; Digital Collections; Student. Reincarnatie. Carnatie betekent tot vleeswording en re- betekent wederom of opnieuw. Zo betekent reïncarnatie het weer tot vlees worden. In vele culturen en vele religies gelooft men dat ons ware wezen de onsterfelijke ziel is, die in een sterfelijk lichaam incarneert om ervaringen op te doen. Na de fysieke dood, blijft de ziel onsterfelijk. Dus werd het een kwestie van geloof om aan te nemen dat in elk van de verhaallijnen die uitzinnige gedachte leidend is, en een kwestie van me laten meevoeren, omdat ik nu eenmaal benieuwd was of. Deze geschiedenis biedt geen bewijs dat in de Bijbel het geloof in karma en reïncarnatie voorkomt. Lees Johannes 9 vers 1-3. Zie bijvoorbeeld dr.R.Kranenborg, Reïncarnatie en christelijk geloof, Kampen 1989, p.28 en 97. Zie Lukas 1 vers 41. Lees Exodus 20 vers 5. De auteur legt helder uit wat karma en reïncarnatie zijn. Verder toont hij aan dat deze begrippen alles te maken hebben met het perspectief dat christenen door de eeuwen heen bezield en bemoedigd heeft: de komst van Gods rijk op aarde. Inzicht in karma en reïncarnatie geeft nieuwe kansen voor het christelijk geloof in onze tijd. 120 pagina'

Bovendien houdt reïncarnatie automatisch de wet van karma in: actie is reactie, zoals gij zaait zult gij oogsten. Karma impliceert dus dat de mens zélf verantwoordelijk is voor zijn lot en zielenheil. dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Ga verder met vervolg inleiding. Veel mensen geloven in reïncarnatie, het meermaals opnieuw geboren worden. De letterlijke betekenis van reïncarnatie is: opnieuw in het vlees komen. De reden om opnieuw geboren te worden is om lessen te leren, om ervaringen op te doen die je geestelijke ontwikkeling bevorderen 3.4 Reïncarnatie - Islam Ook in de Islam vinden we geen duidelijk geloof in reïncarnatie. Er zijn wel enkele Mohammedaanse sekten/stammen die in reïncarnatie geloven. Daarvan zal ik enkele voorbeelden geven, want iets ander over reïncarnatie in de Islam is er niet te melden reÏncarnatie is okÉ -3 ; reÏncarnatie is een genade ; vervolg -3 ; vervolg -2 ; reÏncarnatie is waardevol ; gelijke kansen ; levensdans -2 ; levensdans -3 ; voor mij is het goed ; meer levens -3 ; meer levens -4 ; meer levens -2 ; je geloof groter maken -2 ; god is eerlij

Wedergeboorte (boeddhisme) - Wikipedi

Het geloof dat men een bestaan in een lichaam heeft gehad of een andere vorm van bestaan, vóór de identiteit van het huidige lichaam, is niet nieuw, maar het is wel een opwindend idee. Het is een feit dat men niet vooruitgaat, als men aberraties niet begint aan te pakken die zich in vorige levens opgestapeld hebben Geloof In Reïncarnatie Gebonden Aan Geheugenfouten Gepubliceerd In: Vreemd nieuws • Bekeken: 5609 Mensen die denken dat ze iemand anders waren, hebben twee keer zoveel kans om niet-gerelateerde geheugenproblemen te maken

Rianne (29) gelooft in reïncarnatie: 'We hebben zelfs

Mensen die in reïncarnatie geloven gebruiken ook graag het vers Johannes 3:3 om te bewijzen dat de Bijbel het over reïncarnatie heeft. Het vers stelt: Jezus antwoordde: 'Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent.'. Dit is wellicht het meest geciteerde vers wanneer mensen. Geloof in reïncarnatie is niet nodig. Wel de bereidheid om de ervaringen die je herbeleeft zonder oordeel serieus te nemen. Meer weten? Kijk dan naar deze film. D3 THERAPIE. Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Therapeut Hetty Kruijmer-Cazemier Boerenbond 14 6721 CK Benneko Geloof, hoop en reïncarnatie door P.B. Cliteur 23 april 1996. Antwoorden op kritiek is altijd een precaire zaak. Doet men het wel, dan kan dat gemakkelijk als gelijkhebberig worden er­ varen, doet men het niet, dan kan het worden uitgelegd als desinteresse. Doorgaans geeft bij mij het eerste de doorslag, maar aangezie Reïncarnatie Geloof in reïncarnatie komt overal in het Oosten voor, maar in het Westen is het zeldzamer. Er is echter een aanzienlijke hoeveelheid bewijzen voor reïncarnatie, hoewel deze uit de aard der zaak nauwelijks proefondervindelijk kan worden onderzocht Reïncarnatie wordt zij aan zij onderwezen met het pantheïsme, het geloof dat alles God is en dat God in alles aanwezig is. Reïncarnatie en pantheïsme zijn de centrale doctrines van het Hindoeïsme en het occultisme. Beide zijn in de afgelopen decennia in verschillende vormen populair geworden in de Westerse wereld

Reïncarnatie: Eric interviewt Wim Leys, voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland, over reïncarnatie.Is het geloof in een voortbestaan na de dood niet gewoon een vlucht uit ons dagelijks leven? En welke rol spelen de verschillende levensovertuigingen en godsdiensten hier Via Astroplaza.com kan je op verschillende manieren jezelf leren kennen. Bijvoorbeeld via astrologie, tarotkaarten, handlezen. Kijk voor alle beschikbare methodes op de pagina methodes. Wat zeggen de sterren. De dierenriem heeft twaalf tekens bij de Westerse astrologie. Het gaat hier om twaalf sterrenbeelden

reïncarnatie: 6 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten

Reïncarnatie kan niet verzoend worden met het geloof in de verrijzenis. Reïncarnatie neemt het lichaam in feite niet ernstig. Want het lichaam wordt er opgevat als was het een tijdelijk voertuig voor je ziel, dat je kan verlaten om er nadien een ander te nemen. Zo'n opvatting is erg dualistisch en staat haaks op het Bijbelse beeld van de mens geloof. Het Boeddhisme is een van de wereldreligies voor wat betreft aantal gelovigen. Hoewel het hoofdzakelijk een Oosterse religie is, wordt het steeds populairder en invloedrijker in de Westerse wereld. Het is een op zichzelf wereldsgodsdienst die echter veel gemeen heeft met het Hindoeïsme omdat beide van het begrip karma (oorzaak-en. Universeel geloof en inzicht is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof en betekent dat je gelooft in een verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het nietsUitgangspunt: Wie wil geloven in een verder leven na de dood, voegt een zeer belangrijk aspect toe aan z'n leven De vijf religies van de wereld - Henk Schouten. Samenvatting van de eerste vijf hoofdstukken: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam. Alles staat overzichtelijk en beknopt beschreven. Makkelijk van boven naar beneden te leren. Gemaakt voor de PABO Inholland toets: geestelijke stromingen

Drie overdenkingenI. Reïncarnatie en het christelijk verrijzenisgeloofMECHELEN (RKnieuws.net) - In het juni-nummer van Pastoralia, het informatieblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is een interessant artikel van Marc Steen verschenen met als titel 'Reïncarnatie en christelijk geloof'. Het reïncarnatiegeloof wint aan populariteit Auteur Topic: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie? (gelezen 16150 keer) 0 leden en 1 gast bekijken dit topic. Dorje. Eerwaarde; Berichten: 1900; Re: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie? « Reactie #50 Gepost op: 12-05-2018 21:52. Wat iemands geloof of religie ook is en of iemand nu in reïncarnatie gelooft of niet, er is niemand die niet aardigheid en medeleven waardeert. Mensen willen van nature blijheid en niet lijden. Vanuit dit gevoel probeert iedereen dus blijheid te verwerven en het lijden kwijt te raken, iets waarop iedereen recht heeft Kim geeft aan dat ze nooit echt in reïncarnatie heeft geloofd. Maar nu doe ik dat wel, ik wil het geloven, zegt ze. Verschillende mensen die er niets van konden weten hebben gezegd dat er een familielid is gereïncarneerd, dus nu denken wij in de familie allemaal dat het mijn vader is, en dat is vrij emotioneel. Lees ook

Reïncarnati

Sommige monniken beschouwen reïncarnatie als zinvolle mythe, want deze herinnert je eraan dat je verwant bent aan alle voelende wezens. Je kunt ook boeddhist zijn zonder in reïncarnatie te geloven. 2.4 Leefregels - ethiek 2.4.1 De vijf voorschriften De meditatie wordt bevorderd door de juiste leefregels Reïncarnatie. Ik geloof nie In reïncarnatie Dat is overgebleven Uit een vorig leven vorige gedicht volgende gedicht. Ingezonden door. marc van leuven. Geplaatst op. 09-10-2020. Geef uw waardering. Op basis van 1 stemmen krijgt dit gedicht 2 van de 5 sterren. Social Media. Tweet; Tag Reïncarnatie De Tibetanen geloven dat de Dalai Lama een reïncarnatie, een wedergeboorte, is van Avalokitesjvara; een belangrijk figuur uit de boeddhistische geschiedenis die altijd klaar staat om iemand te helpen. Als de Dalai Lama sterft, dan wordt de geest van Avalokitesjvara opnieuw geboren in het lichaam van een jongen of van een meisje Dalai Lama (14e) - +. +35. Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden. Dalai Lama (14e) - +. +34. De werkelijke held is degene die zijn eigen woede en haat overwint

Reïncarnatie: je komt terug in een wereld die je zelf medeHindoeïsme - WikikidsTanith Lee - WikipediaHindoeïsmeThe Story of God with Morgan Freeman op Netflix - XGN