Home

Online teeltfiche Vegaplan

Indien je ^OUI ^ antwoord, zal een GML-bestand op de server van Vegaplan beschikbaar worden gesteld voor uploaden van de percelen. In de online teeltfiche van Vegaplan kan je vervolgens onder ^percelen klikken op ^+ nieuw perceel _ en vervolgens de optie ^Selecteer GML-bestand _ selecteren. Nu kan je het GML-bestand selecteren en openen waarna de verschillende percelen worden getoond Vorig jaar kon u in de verzamelaanvraag al kennis maken met een nieuwe export van perceelsgegevens in de vorm van een GML bestand. Voor dit teeltseizoen heeft Vegaplan haar teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers hieraan aangepast. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu snel worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche Vegaplan-gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online-app is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan en je kunt ze raadplegen via www.vegaplan.be.Je kunt je teeltfiches nu online bewaren, raadplegen en aanpassen Importeer uw percelen uit de verzamelaanvraag in de online teeltfiche van Vegaplan Vorig jaar lanceerde Vegaplan een gratis teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers. Voor dit teeltseizoen zijn er enkele interessante functionaliteiten bijgekomen In de online teeltfiche van Vegaplan kan je vervolgens onder percelen klikken op + nieuw perceel en vervolgens de optie upload GML-bestand selecteren (zie figuur 3). Wanneer je het opgeslagen GML-bestand selecteert en opent, worden de verschillende percelen getoond (zie figuur 4)

Vegaplan doc. 6.6 Kruisberghoeve, De Lusthoven 94: 2370 Arendonk, tell: 014 67 99 14 3 . Author: Geregistreerd Gebruiker Created Date: 2/25/2011 11:25:08 AM. 5.5. Perceels/teeltfiche Eis 6.3.8* - Perceels-teeltfiche - niveau 1/3 De relatie tussen de aangeleverde en uitgeleverde (inkomende en uitgaande) producten wordt getoond door middel van de correcte ingevulde perceel/teeltfiche. U kunt ofwel het formaat dat wordt gebruikt door d

Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Inhoud 1. Wie zijn Codiplan en Vegaplan 2. online teeltfiche Voordelen Gratis voor Vegaplan gecertificeerde landbouwers Steeds online raadpleegbaar en aanpasbaar Gemakkelijk beschikbaar stellen naar afnemers Connectie met Inagro. Vegaplan biedt voor alle Vegaplan gecertificeerde landbouwers een gratis elektronische perceelfiche aan. Deze tool laat toe om binnen de Vegaplan databank om.. 4. VOORBEELD VAN EEN TEELTFICHE Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een teeltfiche eruit zou kunnen zien. U ben niet verplicht om dat voorbeeld te gebruiken. U mag een eigen ontworpen teeltfiche gebruiken of een teeltfiche die u al voor andere doeleinden bijhoudt (bv. vegaplan, voor leveringen aan de veiling, etc) op voorwaarde dat die all Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 - Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Inhoud 2 1. Wie zijn Codiplan en Vegaplan 2. Wat is autocontrole? 3. Is de autocontrole verplicht? 4. Verschil Sectorgids en private lastenboeken 5. Certificatie G-040 6. Certificatie 7

In de online teeltfiche van Vegaplan kan je vervolgens onder percelen klikken op + nieuw perceel en vervolgens de optie upload GML-bestand selecteren. Wanneer je het opgeslagen GML-bestand selecteert en opent, worden de verschillende percelen getoond. Percelen kunnen eventueel onmiddellijk worden ge Jaar:. Teelt : CKC-nummer : Contractnr. teelt : 1. Bedrijfsgegevens 2. Perceelsgegevens Naam : Perceelsnaam : Voornaam : Adres perceel Vegaplan- elektronische teeltfiche. 20/03/2018 - Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Bestanden beschikbaar voor download: Presentatie (3250.3 Kb) Gebruikershandleiding (1261.4 Kb In de online teeltfiche van Vegaplan kan je vervolgens onder percelen klikken op + nieuw perceel en vervolgens de optie upload GML-bestand selecteren (zie figuur 3) Het Vegaplan certificaat garandeert de afnemers van plantaardige producten de kwaliteit van de geleverde primaire producten. Naast dit aspect 'markttoegang', is de Vegaplan Standaard een instrument voor de landbouwer om het naleven van de wettelijke verplichtingen te verzekeren en om zijn bezorgdheid omtrent een verantwoorde landbouw aan te tonen

Verzamelaanvraag - Importeer uw percelen in de online teeltfiche van Vegaplan. 04/05/2020. Herinnering uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2020. 13/04/2020. Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij. 29/04/2019 Alle formulieren van aanvraag tot certificatie kunt u hier terugvinden.. Bij de algemene formulieren vindt u de formulieren terug i.v.m. aanvraag of overeenkomst, overname, bezoekregister, klachtenformulier, die voor alle lastenboeken met betrekking tot de primaire plantaardige productie van toepassing zijn

Vegaplan Standaard PPP v4.1 naar aanleiding van aanpassingen op gebied van IPM; VegaplanFR Module opent de Franse markt voor uw bedrijf of uw afnemer; Update: Inschrijving IPM-controle bij CKCert vóór 1 augustus: alle aanvragen worden behandel Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche. Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches. Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Inhoud 1. Wie zijn Codiplan en Vegaplan 2. Wat is autocontrole? 3. Is de autocontrole verplicht? 4. Verschil Sectorgids . Nadere informati

Verzamelaanvraag - Importeer uw percelen in de online

Checklist. Nieuwe controlepunten. Op 1 maart wijzigde de IKKB-standaard naar de Vegaplan Standaard. Het lastenboek kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar zijn reikwijdte werd ook uitgebreid met wat extra vereisten in het kader van duurzaamheid. Ook de IPM-vereisten (geïntegreerde gewasbescherming) werden erin opgenomen Formulieren. Mocht u CKCert als certificeringsinstelling kiezen, gelieve ons vooraf steeds het aanvraagformulier (zie bij formulieren plantaardig of dierlijk met name algemene formulieren) ingevuld en ondertekend te bezorgen (per mail, post of fax). Als land- en/of tuinbouwer kunt u gebruik maken van bijgevoegde formulieren: de formulieren zijn. Certalent Hamelendreef 85 3300 Tienen Tel: 016/78.15.47 Fax: 016/78.05.53 Mail: certalent@bdb.be Perceelsfiche JAAR: 1. Teler Naam: _____ Tel:____

Vegaplan lanceert elektronische teelt/perceelfiche

Bijhouden teelt-/perceelfiches bij verhuur van gronden. De Vegaplan Standaard stelt dat het bijhouden en correct invullen van het per-ceel-/teeltfiche een verplichting is bij de teelt van aardappelen, groenten & fruit en hop. Voor graangewassen, bieten en cichorei is dit een aanbeveling. Merk wel op dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche. Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online applicatie is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan en raadpleegbaar via de website www.vegaplan.be . Comfortmodus Vorig jaar lanceerde Vegaplan een gratis teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers. Voor dit teeltseizoen zijn er enkele interessante functionaliteiten bijgekomen. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu eenvoudig worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche, wat een grote tijdsbesparing oplevert. De uitwisseling van perceelsgegevens is in samenwerking met de.

Nieuwe functionaliteiten beschikbaar in de Vegaplan teeltfich

Implementatie en overgangsperiode. Vanaf 4 december moeten alle audits volgens de Vegaplan Standaard v3.0 gebeuren. Van zodra je in 2020 water gebruikt in voor- of naoogsthandelingen, moet je de nodige analyses hebben uitgevoerd. Om je op de audits met de nieuwe Vegaplan Standaard voor te bereiden, kan je verschillende documenten raadplegen op. Naar aanleiding van de goedkeuring van de Sectorgids G-040 v4.0 door het FAVV publiceert Vegaplan versie 3.0 van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Vegaplan, die verantwoordelijk is voor het administratief beheer van de Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen, staat hiervoor in nauw overleg met bevoegde overheden, afnemers en landbouworganisaties Op 1 oktober 2017, waren er meer dan 1.000 loonwerkers gecertificeerd voor de 'Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken'. De verdeling van de Vegaplan gecertificeerde loonwerkers over België. Comfortmodus. Dit betekent een verhoging van 15% t.o.v. 2014. 85% onder hen zijn ook gecertificeerd voor de Sectorgids G-033

Importeer percelen uit je verzamelaanvraag in Vegaplan

De gloednieuwe teeltfiche 'winterveldboon' geeft je alvast de nodige teelt technische info voor het welslagen van deze teelt. Verder omvat de teeltfiche ook alles wat je moet weten over het nut van winterveldboon bij invulling van areaal ecologisch aandachtsgebied of als agromilieumaatregel. Tijd om je winterbonen in te zaaien Eis 6.3.10* - Perceels-teeltfiche - niveau 1/3 VEGAPLAN is de beheerder van de Standaard en de Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Productie (modules A, B en D). De taken van VEGAPLAN zijn naast de ontwikkeling en updating van de standaard Vegaplan heeft dan ook geïnvesteerd in een vernieuwing van zijn databank. De nieuwe webgebaseerde toepassing is in het eerste kwartaal van 2019 met vele nieuwe functionaliteiten online gegaan. Op internationaal vlak werd de goud score uitgebreid naar de categorie groenten en fruit versmarkt De Vegaplan Standaard voor plantaardige productie, met inbegrip van geïntegreerde gewasbescherming (integrated pest management of IPM) vond pas drie jaar geleden ingang. Bijzonder is dat de Vegaplan Standaard door de overheid en het voedselagentschap FAVV erkend is, waardoor gecertificeerde bedrijven recht hebben op een korting op de FAVV-bijdrage

Vegaplan waakt mee over de waterkwaliteit in Vlaanderen. Door een aanpassing van de wetgeving inzake geïntegreerde gewasbescherming levert Vegaplan, het lastenboek voor plantaardige producten, sinds vorig jaar een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Bij een audit worden gecertificeerde landbouwers. De toepassing > teeltfiche Welke monitoringsmethode Niet-chemische behandelingen Resultaat . 4. IPM controle? IPM in Vlaanderen: checklist . Integratie in Vegaplan Standaard IPM-checklist met alle maatregelen geïntegreerd voor verschillende sectoren Akkerbouwgewassen Ruwvoedergewassen Openluchtgroente Online Perceelregistratie. Kwaliteit en voedselveiligheid zijn elementen waar men niet meer om heen kan in de plantaardige productie. Om de registraties voor teeltopvolging eenvoudig, zonder aankoop van software en ongeacht de plaats van invoer te doen, wordt Ceres Online Perceelregistratie gebruikt. Zo kan ook een werknemer die de bespuiting of bemesting toedient de opvolging ervan. Dit voorjaar is CKCert (Centrum voor Kwaliteitscontrole en Certificatie) op ons bedrijf langs geweest voor een gecombineerde audit van IKM, Codiplan en Vegaplan. Dat zijn verschillende lastenboeken die moeten nageleefd worden. Het is sinds begin maart dat CKCert ook de IKM-audit mag uitvoeren en zo kan alles nu gecombineerd gebeuren

Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke

Dit is opgenomen in de Vegaplan Standaard zodat de bevoegde overheden zich weinig zorgen hoeven te maken over de handhaving op het terrein. Bij het ontstaan van Vegaplan in 2003 waren de landbouworganisaties, loonwerkers, handelaars en verwerkers het er over eens dat de kwaliteitsstandaard 'niet-elitair' diende te zijn Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter: Steven De Cuyper, agro-directeur bij aardappelverwerker Agristo, volgt Mathieu Vrancken op. Die laatste, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de sectorvakgroep Akkerbouw bij Boerenbond, wordt ondervoorzitter

Teeltfiche Vegaplan - YouTub

  1. Teeltfiche Fytolicencie Keuring spuittoestel Wateranalysen 2 / 2 Vegaplan Standaard Facturen zaden Teeltfiches Checklijst Vegaplan Bodemanalysen Codiplan + Rund Bewijs van de controle op de juistheid van de Sanitelgegevens van het beslag Aanmelden geboorten in Sanitel.
  2. Dezelfde aanpak wordt nu toegepast op het lastenboek voor loonwerkers dat omgedoopt wordt van 'IKKB Standaard' naar 'Vegaplan Standaard'. De nieuwe versie werd op 11 juli gepubliceerd, treedt op 11 oktober in werking en is online te consulteren via de website van lastenboekbeheerder Vegaplan
  3. Teeltregistratie snel en eenvoudig. Met CropVision legt u snel en eenvoudig uw teeltregistraties vast. Van zaaien, spuiten tot oogsten. Volledig online en alles centraal op één plek. U voldoet automatisch aan alle verplichtingen: Global-GAP, Voedselveiligheid, Teeltfiche en Perceelsfiche
  4. Er heerst onduidelijkheid over het feit of je als landbouwer op de Vegaplan teeltfiche moet aanduiden dat de CIPC reinigingsprocedure van de opslagloodsen werd uitgevoerd. Na zorgvuldige afweging, heet Vegaplan beslist om de controle op de uitvoering van de CIPC reinigingsprocedure niet op te nemen in de Vegaplan Standaard
  5. Vegaplan maakt het nieuwtje niet alleen wereldkundig om de eigen verdiensten in de verf te zetten. Ook de landbouwers hebben hier wat aan. Concreet worden bijkomende controles in ons land op basis van de FSA-tool vermeden, vertelt Brigitta Wolf
  6. 6 op 10 Belgische landbouwers volgt Vegaplan Standaard. 22 juni 2020. Bijna 6 op 10 Belgische landbouwers en meer dan 1.200 loonwerkers waren in 2019 gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard. Het lastenboek lanceerde afgelopen jaar ook zijn versie 3.0 van het lastenboek waarbij speciale aandacht ging naar waterkwaliteit

Vegaplan teeltfiche, 5 - post-vangen

Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken Laatste update : Versie.0 dd /8 19 CKCert cvba Technologiepark / -905 Zwijnaarde T NC VP Jaar Jaar Jaar pmerking D toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen dienen voorzien te zijn van een etiket of van een begeleidend document indien ze in bulk worden gekocht, dat door de leverancier aan de landbouwer dient te worden. Teeltfiche bloeiende potplanten : Teeltfiche 19: Campanula: Auteur(s) Vissers, M. Tijdschrifttitel: Verbondsnieuws : vakblad voor de Belgische sierteelt en groenvoorziening: Deel(Jaar)Nummer: 39(1995)15: Paginering: 7,9: Annotatie(s) Ill.; 5 refs: Op papier: Trefwoorden (cab) potplanten / teelt / cultuurmethoden / campanula / binnen kweken (van. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. Met deze Praktijkgids Gewasbescherming krijgen de land- en tuinbouwers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan, en nuttige tips voor een doelmatige gewasbescherming en tegelijkertijd een minimale belasting van het leefmilieu Vegaplan is voor ons als afnemer de garantie dat wij op onze twee oren mogen slapen wat de landbouwgrondstoffen betreft, maar naar onze klanten toe mist het weerklank. Zeven op de tien Belgische leveranciers van suikerbieten zijn Vegaplan-gecertificeerd. De suikerfabriek wil de 100 procent bereiken

Vegaplan Standaard - bdb

Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Deze fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf Lastenboekbeheerder Vegaplan trekt dat nu door naar de Vegaplan Standaard voor loonwerkers. Coördinator Gisèle Fichefet: Twee jaar geleden hebben we eisen en aanbevelingen op vlak van duurzaamheid geïdentificeerd in het lastenboek, waarna er werd nagedacht over de ontbrekende aspecten van duurzaamheid

E-loket Landbouw en Visserij - Departement Landbouw & Visseri

De Berber pootaardappel groeit uit tot een aardappelplant met een redelijk grote opbrengst. De aardappelen zijn weliswaar groot genoeg, maar er hangen niet bijzonder veel aardappelen onder een plant. De schil van de Berber aardappel is helder lichtgeel met ook een lichtgele vleeskleur. De Berber is tamelijk vastkokend en wordt tijdens het koken. Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Vegaplan- elektronische teeltfiche 20/03/2018 Jabbeke Katrien De Bruecker (Vegaplan) Inhoud 1. Wie zijn Codiplan en Vegaplan 2. Wat is autocontrole? 3. Is de autocontrole verplicht? 4. Verschil Sectorgid 7 IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Laatste update : Versie. dd * Lichtinval G vm b Kasdek proper, regelmatige controle en reinigen ZF 5. Schadelijke organismen 5. lgemene maatregelen Bestrijding van schadelijke (quarantaine) organismen indien aanwezigheid wordt vastgesteld of gemeld Signaleert uw spuitboekje overdosering? De wetgeving rondom gewasbescherming wordt steeds complexer. Welke fyto mag u in 2020 gebruiken? Zijn de doseringen veranderd? Er wordt veel van u gevraagd en de papieren rompslomp wordt groter. Het lijkt soms net of ze u liever achter de computer zien dan op het land 1 Infovergadering voor de OCI s/cc s Verslag. 2 Aanwezigheden Mieke Van Damme TÜV Nord Integra Annette Königs Comité du Lait Wilfried Platteau Procerviq Tom Geldhof Quality Partner Els Vandendriessche Certalent Hélène Tasiaux Promag Bart Troch SGS Sophie Cuvelier B&S Qualicert Lieven Porreye CKCert 2. 3 Dagorde 1. Lastenboek 1. G-040 : Stand van zaken 2

CKCert: Primaire plantaardige producti

Watch High School Musical online. JAK remmers vitiligo. Voorspoed 6 letters. Culemborgse Courant Archief. Recreanten Volleybal Amsterdam. Gulden naar euro jaartal. ERCO lighting. Teddy jas Dames groen. Flat cap heren. Domste Facebook reacties. Vegaplan teeltfiche. Spreekbeurt Brazilië.. Share this page. Change Languag Vegaplan ( www.vegaplan.be ) is een vzw die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handel, verwerkende industrie en veilingen enerzijds en de landbouworganisaties anderzijds. De Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie geeft invulling van deze ketenbewaking voor de schakel loonwerk

Een teeltfiche moet volgende zaken bevatten: • perceelsnummer + jaar verzamelaanvraag. • Analyseresultaten en eventueel bemestingsadvies (Vegaplan, afnemer) moet bijhouden. Vermijd sancties De Mestbank zou de Mestbank niet zijn indien hier geen zware sancties tegenover zouden staan Vegaplan Standaard Vegaplan Standaard 38 code Activiteit Lastenboek/Gids/ IPM Vereiste - Hygiënevoorscriften G VP 4.1.11 P Z Sectorgids De landbouwer voldoet aan de voorwaarden van veldkeuring. A 1 4.1.12*.D/I Alle R IPM Gebruik gezond plantenmateriaal, zaaigoed of gecertificeerd uitgangsmateriaal. 1 4.1.13*.D Alle R Vegaplan Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw. Hooibeekhoeve Hooibeeksedijk 1 2440 Geel. Tel: 014/85 27 07 Fax: 014/85 36 15 Email: lcv@provincieantwerpen.b Teeltfiche rode klaver. Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op 27 augustus 2015. De teelt van rode klaver kent vandaag veel interesse. Net zoals luzerne komt ook de reinteelt klaver in aanmerking als 3de teelt naast maïs en gras, als ecologisch aandachtsgebied of voor de premie van vlinderbloemigen (PDPOIII)