Home

Hen/hun / ze

De tranen stonden/sprongen hun in de ogen. (hun = 'bij hen') Ze. Lukt het niet om met deze vuistregels uw twijfel op te lossen, gebruik dan ze. In niet al te formele teksten is dit vaak prima bruikbaar als alternatief voor hen én hun: 'Ik geef ze (of: hun) het boek'; 'Laat ze (of: hen) maar praten. hen / hun / ze Om naar personen te verwijzen, is na een voorzetsel hen het aan te bevelen voornaamwoord, niet hun : voor hen , aan hen , met hen , door hen . Na een voorzetsel kan ook het onbeklemtoonde voornaamwoord ze gebruikt worden om naar personen (of naar zaken) te verwijzen: voor ze , aan ze , met ze , door ze Als je niet zeker weet of het 'hen' of 'hun' is, kan je vaak 'ze' gebruiken: 'het valt ze zwaar' en 'het is ze opgevallen', al wordt dat in formele teksten niet altijd gewaardeerd. 'Ze' kan natuurlijk ook altijd gebruikt worden als afgezwakte vorm van 'zij'. Invuloefeningen Vul in: 'hen', 'hun' of 'zij'. Ik vind niet meer zo aardig. Woensdag waren alle drie te laat bij. thuis. Het wordt allemaal teveel. We schenken graag een kopje thee in

Wanneer gebruiken we: me, m'n, je, z'n, 't, ze, d'r, we

'Ze' als gereduceerde vorm van 'hun' of 'hen'. In bijna alle bovengenoemde voorbeeldzinnen kun je 'hen' of 'hun' vervangen door 'ze', als dat woord geen nadruk heeft in de zin. Het is wat minder formeel, maar wel goed Nederlands. Die auto van ze rijdt slecht. (ze = hen) (maar niet: is deze auto van ze of van jullie?) Anja noteert ze op de lijst. (ze = hen Hun + hen = ze? We weten nu dat hun gebruikt wordt als meewerkend voorwerp en dat hen gebruikt wordt na een voorzetsel en als lijdend voorwerp. Nog een feitje over hen én hun is dat de twee woordjes alleen gebruikt kunnen worden als het gaat om personen Hen, hun / ze (verwijzing naar zaken) Hen / hun (het ontgaat -) Hen / hun (het verbaast -) Hen / hun (ik heb - gemaild) Hen / hun (ik heb - op de vingers getikt) Hen / hun (dat maakt - niet uit) Hen / hun (de laatste maanden zijn - de vreselijkste dingen overkomen) Hen / hun (we zijn - verregaand tegemoetgekomen) Hun / hen (het interesseert -) Hun / hen (ik laat - een opdracht uitvoeren De woorden hun en hen zijn voornaamwoorden. Ze lijken veel op elkaar en daarom is het lastig om te bepalen wanneer je hen schrijft of hun In the first example, the pronoun is a direct object (hen). In the second, it is an indirect object (hun). In the third, it is also an indirect object but preceded by a preposition (hen). Recall that when the noun is not stressed, we simply use the unmarked pronoun ze

Oefening 1 hun of hen * - CambiumNed. Oefenen Grammatica Oefening 1 hun of hen * Oefening 2 hun of hen ** - CambiumNed. Oefenen Stijl Oefening 2 hun of hen ** Tip; Als in de zin de klemtoon ligt op hen of hun én het betreft personen, dan kun je hen/hun vervangen door 'ze'. Je hebt hen te pakken= Je hebt ze te pakken. Ik heb hun een tik gegeven= ik heb ze een tik gegeven. Met hen en hun kan je niet naar zaken verwijzen Zij, hun of hen? Wanneer gebruik je zij, hun of hen? Deze woorden worden vaak door elkaar gehaald, terwijl de regels erg verschillend zijn. We leggen je graag uit wanneer je zij, hun of hen gebruikt, zodat je het vanaf nu altijd goed doet! Zij. Je gebruikt zij als onderwerp in de zin, zowel in het enkelvoud als het meervoud: Zij is aan het leren Het is belangrijk om te weten welk zinsdeel het woord hen of hun is. Is het onderwerp: Er wordt vaak gezegd: Hun doen dat. Hier mag je nooit hun gebruiken. Als het onderwerp is gebruik je ZE in plaats van HUN. Ze doen dat. Ze hebben gewonnen

“We waren uit het dal aan het raken

Geef aan hen een voorzetsel dat maakt hun een fan Samenvattend voor degenen die geen behoefte hebben aan ezelsbruggetjes: meewerkend voorwerp -> HUN (ik heb hun een boek gegeven). Op de site van Onze Taal staat nog een hele handige tip om te checken of je hun en hen kunt gebruiken: Gebruik het persoonlijk voornaamwoord ze hun of hen ezelsbrug. Een fijne ezelsbrug voor: hun of hen. Een geinige ezelsbrug voor de keuze tussen hun of hen is de ' iemand-iets-truc '.*. Als je twijfelt tussen he n en hun, neem dan het werkwoord in de zin en zet er 'iemand iets' voor. Als dat iets zinnigs oplevert, kies dan voor hun. Krijg je onzin, kies dan voor hen

hun / hen Genootschap Onze Taal Onze Taa

In de spreektaal is het meestal hen, ze of die. De regels voor hen en hun zijn niet alleen lastig en kunstmatig, ook is niet altijd duidelijk welke naamval bij een werkwoord hoort. Gebruik in twijfelgevallen hen of ze. Ik vraag het hun / ze wel even. Ik heb hen / ze niet gezien. Geef de boeken maar aan hen / aan die mensen. Lezen blijft hun? hen? ze! bij Gelukkig, het mag! Al minstens sinds 1871. Maar je mag 'hen/hun' alleen door 'ze' vervangen als je het woord niet benadrukt. Je mag dus wel schrijven: 'Hij gaf ze een hand,' maar niet: 'Hij gaf jullie en zoen en ze een hand.'. Dan moet het echt 'hun' zijn (meewerkend voorwerp zonder voorzetsel = 'hun') Het woordje 'hun' wordt zo vaak als onderwerp van een zin gebruikt dat je haast zou denken dat het correct Nederlands is. Maar 'hun spelen een potje badminton' is geen goede zin. Wanneer mag je 'hun' wel gebruiken en wanneer kun je beter kiezen voor 'hen' of 'ze'

hen / hun / ze - Vlaamse overheid - Vlaandere

  1. In deze uitlegvideo leer je over de voornaamwoorden hen en hun. Ze lijken veel op elkaar en daarom is het lastig te bepalen wanneer je hen schrijft of hun. Na een voorzetsel schrijf je altijd hen. Als het woord in de zin een lijdend voorwerp is, dan schrijf je altijd hen. Als het woord in de zin een bezittelijk voornaamwoord is, dan schrijf je altijd hun. Kijk en luister deze video en word een.
  2. Hun hebben; De derde persoon meervoud is ze/zij hebben. Hun is populairder dan hen. In veel zinnen wordt het woord 'hen' door veel Nederlanders vervangen door 'hun' of een informeel ze of zij. Hun is daar echt fout, ze of zij mag wel. Wanneer zeg je hen? Na een voorzetsel: Ik eet bij hen. Ik ben met hen naar het strand gegaan
  3. In spreektaal wordt 'hun' vaak gebruikt in plaats van 'hen' of 'ze'. Bijvoorbeeld: 'hun zeiden dat het mocht!'. Maar 'hun' is nooit het onderwerp van een zin..
  4. Gebruik hen als het een lijdend voorwerp of oorzakelijk voorwerp is. Gebruik hen na een voorzetsel, welke grammaticale functie het ook heeft. Wil je meer lezen? Op andere websites: Een lijst met voorzetsels vind je hier. Meer over hen en hun. Over de verwijzing naar personen: hen, hun en ze. Over de verwijzing naar zaken: hen, hun en ze

Wanneer gebruik ik 'hun', 'hen' of 'ze'? Educatie en

  1. Hun gebruik je als het om een bezit gaat: Het is hun huis. Hun vakantie was erg plezierig. Hun gebruik je als je het kunt vervangen door een voorzetsel + hen. Voorbeelden van voorzetsels zijn: op, aan, voor, bij, van, onder, volgens, met, tot, etc.) Ik geef hun een compliment. of: Ik geef aan hen een compliment. (hun = aan hen
  2. Het is ik heb het aan hen gegeven. Het verschil zit hem niet in het gebruik tussen 'ze' en 'hen', maar tussen 'hen en 'hun'. Voor het gebruik van 'hen' of 'hun' bestaan regels Lukt het je niet om deze regels toe te passen, kun je zowel 'hen' als 'hun' door 'ze' vervangen. Taalgenootschap Onze Taal schrijft hier het volgende over: Gebruik 'hen.
  3. Is het hun of hen? De actievoerder overhandigde hen/hun de handtekeningen. De actievoerder overhandigde aan hen/aan hun de handtekeningen. Ik zag hen/hun op straat lopen. De antwoorden vind je onderaan deze blog. Tip. Overweeg om hen af te wisselen met ze, zoals dat ook in de spreektaal gebeurt: ik heb het ze gevraagd. De juiste antwoorden: hun.

Alle drie leefden ze voor hun sport, toch gaat maar één van hen naar Tokio. Maya Kingma in actie tijdens de Super League Arena Games in Zwemcentrum Rotterdam. Beeld ANP. In 2017 portretteerde. Om naar meerdere vrouwen te verwijzen, gebruiken we de voorwerpsvormen hen, hun of ze.Met dezelfde meervoudsvormen verwijzen we ook naar mannen. Het gebruik van haar als vrouwelijk meervoud van het persoonlijk voornaamwoord is verouderd.. De meisjes hoopten dat de boer hen / ze niet gezien had.; De vader van de zusjes heeft nooit geweten wat er met hen / ze is gebeurd

Hen/hun voor personen. In het Nederlands kunnen we voor personen kiezen tussen 'hen' en 'hun'. Dit is de benadrukte vorm van 'ze'. Voor het meewerkend voorwerp (indirect object) gebruiken we 'hun', voor het lijdend voorwerp (direct object) 'hen'. Maar: als er een voorzetsel voor het voornaamwoord staat, zeggen we 'hen' Hun/hen: niet voor voorwerpen. Je kunt hen en hun alleen gebruiken als je naar personen verwijst. Als het om bijvoorbeeld voorwerpen gaat, moet je meestal ze gebruiken. Voorbeeld: Ik heb deze cadeaus gekocht en ik geef ze aan jou Wij hebben hun verslagen met 10-3. Wij hebben hen verslagen met 10-3. Hullie hebben een nieuwe auto gekocht Veel mensen gebruiken hun op alle mogelijke manieren, ook daar waar het niet hoort: Als lijdend voorwerp: Zij hebben hun gefeliciteerd. Of zelfs als onderwerp: Hun hebben een andere auto gekocht. Je hoort het steeds meer en vooral hen of hun Lees verder

Beter spellen - hen of hu

Ik geef hun dit artikel. (Hun = aan hen) Dit verhaal is hun te moeilijk. (Hun = voor hen). Alternatieven In veel gevallen is het echter mogelijk de woordjes 'hen' en 'hun' te omzeilen door het woord 'ze' te gebruiken. Voorbeelden: Ik geef ze dit artikel; Ik ga met ze bowlen; Ik geef ze een mooi cadeau; Deze manier is niet erg formeel We zullen ze morgen ontmoeten. Let op: hen en hun kunnen alleen gebruikt worden als er naar personen wordt verwezen; als het om voorwerpen, zaken en dergelijke gaat, is alleen ze mogelijk. Dus: Ik haal de tassen op en geef ze aan jou. We zullen ze morgen kopen (boeken). Succes met het gebruik van hen en hun Goed kiezen tussen hen en hun is erg moeilijk.We hebben er een leerzame Taalcolumn over geschreven. Inclusief een toets. Een geinige ezelsbrug is de 'iemand-iets-truc'. Als je twijfelt tussen hen en hun, neem dan het werkwoord in de zin en zet er 'iemand iets' voor.Als dat iets zinnigs oplevert, kies dan voor hun.Krijg je onzin, kies dan voor hen

Keer terug naar het menu Eerste hulp door hier te klikken. Het juiste gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden zij (ze), hen en hun is een aanhoudende bron van verwarring. Kortweg is hen de accusatiefvorm en hun de datiefvorm of genitiefvorm (bezittelijk voornaamwoord).. Het woordje hun is dus volgens de officiële grammatica's een bezittelijk voornaamwoord voor de derde persoon meervoud. In spreektaal wordt 'hun' vaak gebruikt in plaats van 'hen' of 'ze'. Bijvoorbeeld: 'hun zeiden dat het mocht!'. Maar 'hun' is nooit het onderwerp van een zin. Je kunt 'hun' alleen gebruiken als bezittelijk voornaamwoord of meewerkend voorwerp: 'dat is hun mening'. Of: 'ik geef hun allemaal een nieuw trainingspak' Dat is te laat om er een echt gevoel voor te ontwikkelen. Het is niet voor niets dat de Taaladviesdienst van Onze Taal een lijst heeft gemaakt met honderden hen/hun-twijfelgevallen, terwijl ze geen lijst hebben van de/het-twijfelgevallen of een lijst van werkwoorden die met zijn in plaats van hebben vervoegd worden in de voltooide tijd Hen-of-hun Hen of hun? Voor hun als onderwerp ( hun in plaats van zij ) voornaamwoord alleen het aanwijzende die gebruikt worden. In geschreven taal wordt soms een syntactisch onderscheid gemaakt, dat overigens in de praktijk zelden consequent wordt toegepast: * hen dient gebruikt te worden als lijdend en oorzakelijk voorwerp en na voorzetsels * hun dient gebruikt te worden als meewerkend. Vul in : hun of hen. Omdat het bedrijf vond dat zijn concurrenten inbreuk hadden gemaakt op een belangrijk patent, sleepte het.. voor de rechter

Taalvraag: hun of hen? Taal boeken vol zijn erover geschreven. Op tv scoren de spelprogramma's over taal onverminderd hoog en online is de Taalquiz van PlusOnline een van de populairste rubrieken. De Taalvraag van PlusOnline beantwoordt - u raadt het al - vragen over taal. In de Taalvraag behandelt PlusOnline steeds één taalkwestie Hun is dan te parafraseren als 'aan hen'. (7) Ik laat hun zien dat ik de baas ben. ('aan hen') (8) Ze liet hun horen hoe mooi dat stuk gezongen werd. ('aan hen') (9) Het bedrijf moet hun laten weten dat de persoonsgegevens vier jaar lang opgeslagen worden. ('aan hen') Zie ook. Hen / hun (algemeen) Hen, hun / ze (verwijzing naar personen) Laat. Vanaf deze maand hebben hun maatregelen effect. Van (hun/hen) wordt verwacht dat ze een dag van tevoren niets eten. Het voorzetsel van staat in de zin, dan kies je altijd hen. Van hen wordt verwacht dat ze een dag van tevoren niets eten. (Hun/zij) vergeten vaak het lesmateriaal mee te nemen. Hun is nooit het onderwerp van een zin De toekomst van de derde persoon meervoud; Hun, hen, ze of zij. Op 16 oktober 1990 verscheen van A. de Boer in deze krant Notoire hennen gehinderd door P.C. Hooft'. De Boer constateerde de.

Spelling: Wanneer gebruik je hen of hun? - Spelling & Z

Moeilijker bleken zinnen met 'hun' als meewerkend voorwerp - 'ik geef hun het boek' - en 'twee keer zo groot als'. Leerlingen kozen hier vaak voor 'hen' en 'dan'. Vwo'ers doen het net iets beter dan vmbo'ers bij 'groter dan' en 'ik geef het boek aan hen', maar opvallend genoeg gingen ze juist vaker de fout in met zinnen waarin 'als' of 'hun' het. Hun is het 'meewerkend voorwerp'. Het is om te huilen, zulke terminologie. Zelf onthoud ik het doordat je 'hun' kunt vervangen door 'aan hen'. Het is dus niet: 'ik heb hun geslagen,' want je kunt niet zeggen 'ik heb aan hen geslagen'. Maar wel: 'ik heb hun een mep verkocht,' want het is ook 'ik heb aan hen een mep.

Hen / hun (algemeen) - Taaladvies

Hun spontane spraak bewijst in elk geval dat hun taalgevoel één woordvorm voor de twee functies voldoende vindt, namelijk hen. Hun gebruiken ze praktisch niet. Daarmee zijn we terug bij af dus, de toestand van vóór de Renaissance, toen er voor meewerkend en lijdend voorwerp ook maar één voornaamwoord in gebruik was hebben, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor degenen die het. van hun ouders hebben geleerd. De een groeit op met altijd 'hun', de ander met altijd 'hen' en nog een ander met beide, afhankelijk. van de zinsconstructie. Die voelen dat dan ook heel goed aan, lijkt me. --

Voornaamwoorden: hun en hen - taal-oefenen

Die/hen/hun. Abonnees kunnen artikelen aan hun leeslijst toevoegen. Als lid van het zondig ras van oude witte mannen was ik tot voor kort onwetend van de voornaamwoordenoorlog die onder identitairen woedt. Na de genderneutrale wc's, rompertjes, trein-annonces en tampons (!), ligt nu het gedachteloze gebruik van 'hij' en 'zij' onder vuur Klarendallers zijn gevoelig voor respect. Ze hebben een sensor of je hen in hun waarde laat of dat je jezelf beter voelt dan zij. column nazmiye oral Het verhaal over Klarendal komt uitgerekend. Onder de mensen die niet geloven dat ze hun oude leven terugkrijgen, loopt dit percentage op tot 4,2 procent. Het is opvallend dat een half jaar geleden nog 21,9 procent van de Spaanse bevolking aangaf geen vertrouwen te hebben in de vaccins, de snelheid waarmee deze ontwikkeld zijn en twijfelde over het effect ervan, waardoor er ook twijfels waren over de groepsimmuniteit en de terugkeer naar. Ook non-binaire mensen hebben recht op hun eigen taaldomein, vindt Van Alphen, al wil ze geen woorden van bovenaf opleggen. Dat roept terecht weerzin op. Je kunt het beter van onderaf doen

↑hun in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ hun (voornaamwoord), etymologiebank.nl ↑ Jan G. Kooij in the World's Major Languages edt. Bernard Comrie 1990, Oxford University Press ISBN -19-520521-9 Om hun haar te kunnen doneren moet ze een staart hebben van minimaal 30 cm lang. Quentin met zijn krullenbos zit nu al op 27 cm en Laurence met zijn steile haar op 21 cm. Ze hebben dus nog een paar maanden te gaan. `Om hen aan te moedigen en omdat wij als trotse tantes vinden dat de jongens alle aandacht verdienen voor deze stoere actie, hebben wij deze actie bij het KWF opgezet

Met Italiaanse Beatrice Nemio weigeren we geen trio - PNWS

Dutch Grammar • Them: Hen or hun

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee Oplichters aangehouden: ze boden in Dordrecht huurwoningen aan die helemaal niet van hen zijn. De politie heeft drie mannen (17, 21 en 24 jaar) en een 31-jarige vrouw aangehouden voor het te huur.

Nederland compleet verdeeld over genderneutraal taalgebruik en belachelijke voornaamwoorden 'die/hun/hen omdat ze daar voor het overgrote deel van hun bestaan mee te maken hebben. De kans dat je het bij die ene uitzondering verkeerd doet, neem je eerder op de koop toe Ouders leggen de taalbasis, dus lok ze uit hun schulp. Laagopgeleide ouders praten minder met hun kinderen en gebruiken minder woorden. Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. 23 februari 2021 • TEKST Tekst Michiel van Nieuwstadt Onderwijsblad als ik hen was. Ik zou geneigd zijn om te zeggen: Als ik hun was, dan zou ik er niet aan beginnen. Ik lees echter in een taalrubriek dat het moet zijn: Als ik hen was, dan zou ik er niet aan beginnen. Volgens deze taalrubriek is 'hen' hier een zogenaamd 'oorzakelijk voorwerp' We houden ze goed in de gaten, maar denken dat veel van hen langer door kunnen dan twintig jaar. Hij pleit dan ook voor aanpassing van de regeling, die is vastgelegd in een cao Stel adopteert hond die ze nog nooit ontmoet hadden en van zodra de aanhangwagen open gaat, kunnen ze hun emoties niet te baas. Jul 25, en haar echtgenoot begonnen honden te redden en een thuis voor hen te vinden bij mensen die bereid en in staat waren om hen de liefde te geven die ze verdienden

Missiokids - Senegal - De kerk in Senegal

Dankzij hen praat de Kamer over racisme en discriminatie in de klas. Ze winnen er de Over Hoop Prijs voor Sohna Sumbunu (l), Lakiescha Tol (r) en Veronika Vygon (op beeldscherm). 'Onderwijs vormt de bouwstenen voor hoe een persoon later wordt.' Beeld Rebecca Fertine Ze behouden dan dus zelf een deel van de auteursrechten, namelijk hun zogenaamde writer's share. In weer andere gevallen worden er geen (delen van) auteursrechten verkocht, maar gaat het om de verkoop van naburige rechten Deze Twentse studentes zijn trots op hun opa en oma en daarom geven ze hen Instagram. ENSCHEDE - Studentes uit Enschede hebben hun opa en oma een account gegeven op Instagram

SpeelbankOpen dag vrijloop-kraamopfok-zichtstal Brummelhuis – TopfokStacey Solomon - WikipediaTempora en mores - ScienceGuideKraam geen onzin uit tegen rouwenden tijdens een

Ze wisten echt niet wat hen overkwam. Het stel ging net op vakantie om hun van de voorbije maanden te vergeten en de bijhorende commotie een plaats te geven. En dan gebeurt er zoiets Ze zullen je zelfs proberen jaloers te maken door hun dieren aandacht te geven terwijl ze jou negeren. Ik ben gelukkig nooit in de val gelopen hier op te reageren. Stel voor wat voor een jaloerse gek je niet zou zijn om je te tonen als iemand die afgunstig is op. hun hond Ze kennen elkaar niet en toch hebben ze samen een opzienbarende moord gepleegd, waarvan ze allebei dachten dat het een grap was, een prank. De luchthaven van Kuala Lumpur, 13 februari 2017, 9 uur.