Home

Nieuwe DPSI

DPSI is vervangen door PPS. De nieuwe richtlijn heeft een belangrijke wijziging ten opzichte van het paroprotocol: de DPSI is vervangen door de nieuwe screeningsmethode PPS. Deze PPS is anders ingericht (meer screening, geen diagnostiek), waarmee het risico op over-/undertreatment wordt verminderd De belangrijkste wijzigingen op een rij. DPSI-score is vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS). Het woord 'Herbeoordeling' is vervangen door 'Evaluatie' (dit is puur een tekstuele wijziging, inhoudelijk vindt dezelfde handeling plaats) De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol: de DPSI wordt vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode PPS (periodiek parodontaal screenen). Klik hier om de richtlijn te downloaden Praktische vertaalslag van de nieuwe richtlijn voor parodontologie. De richtlijn parodontale screening diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk is per 1 januari 2021 verplicht voor mondzorgverleners. Deze nieuwe richtlijn is minder rigide als het gaat om patiënten met een DPSI B. De DPSI is overigens ingeruild voor de PPS (Periodieke. In de nieuwe richtlijn is er met name meer flexibiliteit gekomen in behandelopties voor mensen met pockets van 4 of 5 mm (PPS-2, voorheen DPSI-2). Kort gezegd zijn er nu twee mogelijke behandelroutes: eentje die loopt via het paro-preventietraject en eentje met het bekende, nu vernieuwde paroprotocol

Nieuwe richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

Vanaf 2021 is bij het periodiek screenen op ontsteking en verlies van de steunweefsels van de tanden en kiezen, de DPSI-score vervangen door de PPS-score. De diepte van de tandvleespockets gemeten met een pocketsonde is de basis van deze screening. Op de pocketsonde staan streepjes die millimeters aangeven Van der Weijden: De Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) is de screening zoals we deze jaren hebben gebruikt in het paro-protocol. Tijdens het vernieuwen van de richtlijn kwam er veel discussie over de DPSI. We hebben daarop in nauw overleg met collega's uit de algemene praktijk een nieuwe, vereenvoudigde manier van screenen ontwikkeld Periodiek Parodontaal Screenen Iedere paropreventieassistente zal te maken krijgen met deze nieuwe richtlijn. De DPSI-screening kan men voorlopig blijven gebruiken maar er zal langzaam een overgang plaatsvinden naar PPS. Wat nu anders zal zijn is dat de screening gebaseerd is op een criterium: de pocketdiepte De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol: de DPSI wordt vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode PPS (periodiek parodontaal screenen) Sinds 1998 wordt door veel mondzorgprofessionals gebruik gemaakt van de DPSI (Dutch Periodontal Screening Index) om de parodontale conditie van een patiënt te controleren. Vanaf januari 2021 wordt er onder andere door de NVvP geadviseerd om gebruik te gaan maken van de PPS (Periodieke Parodontale Screening) in plaats van de DPSI

Gepubliceerd op 4 januari 2021 De richtlijn parodontale screening diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk is per 1 januari 2021 verplicht voor mondzorgverleners. Deze nieuwe richtlijn is.. DPSI Klik in de Behandelkaart links boven op DPSI of druk op de letter 'D' om het DPSI scherm te starten. Het DPSI scherm ziet er als volgt uit: U kunt hier per sextant aangeven wat u aantreft aan pockets, bloeding, tandsteen en recessie Dit is een applicatie om uw patiënt met parodontitis te classificeren. Deze applicatie is ontwikkeld door het ACTA, afd. tandheelkunde RadboudUMC en afd. tandheelkunde UMCG in samenwerking met de NVvP. U wilt uw patiënt met periodontitis classificeren. U heeft de medische anamnese, de parodontium status en röntgenfoto's ter beschikking

Bij het periodieke mondonderzoek onderzoekt de tandarts de gezondheid van uw tandvlees. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de PPS (Periodiek Parodontaal Screenen). Uw tandvlees krijgt door middel van deze screeningsmethode een cijfer (1 t/m 3). Afhankelijk van het cijfer van uw tandvlees, zal er wel of geen behandeling plaatsvinden Screening middels DPSI wordt afgeraden bij patiënten die een endocarditisprofylaxe (zie richtlijn Nederlandse Hartstichting) moeten innemen voor een bloedige tandheelkundige behandeling. Bij deze groep patiënten wordt aangeraden om een röntgenologische screening te doen middels het nemen van (bij voorkeur verticale) bitewings of solo röntgenfoto's NIEUWE RICHTLIJN PARODONTOLOGIE IN DE ALGEMENE PRAKTIJK Met ingang van 2021 is er een nieuwe richtlijn voor parodontologie in de algemene mondzorgpraktijk. De belangrijkste verandering ten opzichte van het voorheen gebruikte 'paro-protocol' is dat de DPSI-score is vervangen door de nieuwe, eenvoudiger screeningsmethode: Periodieke Parodontal Het wordt anders. Het paroprotocol en het daarbij passende tarievenopbouw gaan op de schop. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) heeft onlangs het nieuwe richtlijn gepresenteerd. Per 2021 verandert het tarievensysteem mee. De DPSI wordt vervangen door PPS (Periodiek Parodontaal Screenen)

Nieuwe richtlijn Parodontologie beschikbaar voor

Nieuwe richtlijn parodontologie beschikbaar 19-10-2018. De nieuwe richtlijn parodontologie is beschikbaar voor commentaar tot 30 november 2018. Hiermee wordt het bestaande paro-protocol en de DPSI vervangen. De DPSI is vereenvoudigd naar de PPS (Periodieke Parodontale Screening) en is minder dwingend dan het vroegere paro-protocol Als tandplak niet goed wordt verwijderd, verandert het in tandsteen. Doordat tandsteen ruw is, wordt de nieuwe plak steeds moeilijker te verwijderen. Dit proces kun je tegenhouden door tweemaal daags grondig te poetsen. Tweemaal per jaar de mondhygiënist bezoeken helpt om de vorming van tandplak en tandsteen tegen te gaan. Vraag naar uw dpsi-scor Het Paro Protocol wordt gestart door het invoeren van een nieuwe DPSI meting. Klik daarvoor op . De patiënt wordt n.a.v. de DPSI meting ingedeeld in categorie A, B, of C en vanaf dat moment kunt u het Paro Protocol doorlopen DNP 14 - DNP 14 uitwerkingen DNP 14 - Samenvatting De nieuwe patient 14 Conlsuie bleidocht - verkort Motivational Interviewing en Roken Tentamen 2017, DPSI 0 - Geen pockets dieper dan 3 mm - Geen bloeding na sonderen - Geen tandsteen - Geen overhangende restauratie(s) DPSI 1.

NVvP - Nieuw

W at betekent een DPSI waarde v an 3+ voor de patient. Er is botafbraak; d e pock etdiepte is normaal 3mm, bij ontste king is er zwe lling waar door pock etdiept e iets groter is, hierdoo Op de cursusavond DPSI: the next level leer je nog beter werken met de DPSI. En die kennis kun je meteen inzetten in jouw praktijk! LET OP Als het nieuwe Protocol parodontale diagnostiek en behandeling op tijd bekend is, leer je daar in de cursus meteen mee werken. Programma. 17:30 uur partities bijmaken (bijvoorbeeld een nieuwe partitie met gegevens CREATE TABLE Partition by (PRODUCT) TS PI DPSI NPI CREATE INDEX (PRODUCT) Partitioned CREATE INDEX (STORE) Partitioned CREATE INDEX P1, S1 P1, S2 P1, S3 P2, S1 P2, S2 P2, S3 P3, S1 P3, S2 P3, S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 P1 P2 P3 L P 1 L 2 L 3 Afbeelding 2: Version 8. Behandelplan op basis van de DPSI-score; Bel: 020-6180074 inschrijven als nieuwe cliënt Mijn doel is om uw tanden, kiezen en tandvlees zo gezond mogelijk te houden. Dit doe ik door het reinigen van uw gebit en door u te adviseren over de juiste voeding en verzorging..

Praktische vertaalslag van de nieuwe richtlijn voor

 1. der rigide als het gaat om patiënten met een DPSI B. De DPSI is overigens ingeruild voor de PPS (Periodieke Parodontale Screening)
 2. Deze patiënten komen bij het pensioen van zo'n tandarts bij een nieuwe tandarts en/of mondhygiënist terecht. Ik ben regelmatig die mondhygiënist. En dan kom ik weer met die DPSI-score aanRegelmatig krijg ik vragen als Ja, natuurlijk bloedt het, want jij prikt erin. En: Thuis bloedt het nooit, hoe kan dat? En: Ik proef bloed
 3. derd. De PPS is toegevoegd in de nieuwe update van Simplex(-M). Aanvullingen worden in het nieuwe jaar toegevoegd
 4. Bezoekt u uw nieuwe tandarts voor het eerst en zijn er geen grote afwijkingen of een behandelachterstand? Dan wordt een C11 ook gebruikt voor dat intakeconsult en het vastleggen van het behandeldoel en het plan om dat te bereiken (zorgplan). Wat is in het tarief inbegrepen? Het screenen van de gezondheid van het tandvlees met de DPSI score
 5. T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling. Code. Omschrijving. Tarief. T32. Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling. € 104,95. Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3- positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen
 6. Alles over tandvlees. Gezond tandvlees is de basis voor een goed gebit. Daarom informeren we u op deze site over alles dat met tandvlees te maken heeft. Niet alleen over diverse tandvleesproblemen en - behandelingen, maar bijvoorbeeld ook over de functie die het tandvlees heeft. Uiteraard krijgt u ook verzorgingstips voor uw tandvlees

Wat je móet weten over de nieuwe richtlijn voor

De DPSI-score verdwijnt. Vanaf 2021 wordt de nieuwe PPS-score verplicht . Bij het paroprotocol wordt de vertrouwde Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) begin 2021 vervangen door het nieuwe, vereenvoudigde Periodiek Parodontaal Screenen (PPS) Nieuwe SOLEX H32/34 DPSI, Links Speciaal ontwikkeld als vervanging voor de solex 34 PDSIT carburateur (met die vervelende centrale stationair systemen). Fabriek nieuw, in A-kwaliteit, SOLEX BROSOL

Paro Open 2021 it takes two to tango Call for registration for Paro Open 2021 It takes two to tango Maak de nieuwe richtlijn toepasbaar Tijdens Paro Open brengen topwetenschappers en ervaren docenten je in twee dagen op de hoogte van actuele, trending topics DPSI is een afkorting voor Dutch Periodontal Screening Index. 0 Het tandvlees is gezond 1 Het tandvlees is ontstoken, u heeft gingivitis 2 Naast gingivitis heeft u ook tandsteen 3- Afbraak van de steunweefsels, u heeft parodontitis (pocket >4 en <6) 3+ Parodontitis in combinatie met teruggetrokken tandvlees 4 Een verdere verslechtering van situatie 3 (pocket 6 of groter

Mondzorgkosten Periodiek Parodontaal Screenen (PPS-score

 1. Nieuwe paroprotocol. Momenteel wordt de richtlijn Parodontologie - oftewel het 'paro-protocol' - vernieuwd. Nog tot 30 november kunt u reageren op het concept. Belangrijkste wijziging is dat de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) wordt vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS) 16 maart 2020
 2. der ernstig de parodontitis is, hoe
 3. Nieuwe patiënten Spoed tandarts Vacatures. Onze werktijden zijn van 7:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Vrijdag alleen van 7:30 tot 11:30 uur. U kunt bij ons alleen 's ochtends bellen om een afspraak te maken, maandag t/m donderdag van 7:45 tot 12:00 uur en vrijdag van 7:45 tot 11:30 uur
 4. nieuwe patiënt. Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve mondzorg vinden wij erg belangrijk. Onze doelstelling is om een gezonde gebitssituatie te bereiken. Hierbij is een goede inzet van u en ondersteuning van ons van essentieel belang. De mondhygiënist is de preventie-specialist

Het nieuwe screenen is makkelijker in gebruik - Dental

Nieuwe Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

Nieuwe collega: Ellen Roeleveld. We hebben een nieuwe collega! Met veel plezier stellen we Ellen Roeleveld aan jullie voor. We zijn erg blij met haar versterking! Ellen is in 2011 afgestudeerd als mondhygiëniste aan de Hogeschool in Utrecht. Alle lopende behandelingen van Viola zijn overgedragen aan Ellen Voorkom gaatjes en tandvleesontstekingen door een goede mondverzorging. Hoe? Door tweemaal daags elektrisch of handmatig te poetsen en het gebruik van stokers en ragers. Bij tandartsenpraktijk Van den Endelaan gaat u altijd naar de mondhygiënist of preventie-assistent. Tijdens een mondhygiënebehandeling wordt een DPSI score uitgevoerd en zo een behandeling geadviseerd. Ook krijgt u tips over. Tenslotte blijkt uit de resultaten dat de DPSI vooral nuttig is telkens men een nieuwe patiënt onderzoekt, telkens een prothetisch werk gepland is of wanneer men te maken heeft met een patiënt die behoort tot de groep met alternerende parameters waarmee in het onderzoek bedoeld wordt: roken, diabetes, zwangerschap, het dragen van een uitneembare prothese, etc. Deze paramaters beinvloeden in. DPSI • Nieuwbouw Parodontologie Praktijk Zwolle geopend • Onderwijs Parodontologie aan het Centum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Groningen • Protocollaire nazorg bij implantaten • Geslaagd derde Symposium voor Mondhygiënisten NO-Nederland • Advanced Course on Surgical Techniques and Esthetic Implantology (International course) Moderatoren dr. Monique Danser en dr. Martijn Rosema hebben een mooi programma samengesteld over de nieuwe ontwikkelingen in de parodontologie: de nieuwe richtlijn en het nieuwe classificatiesysteem. Hieronder kunt u nalezen wat u in de verschillende online lezingen kunt verwachten. U kunt ze in een keer bekijken, maar ook in delen

Hallo, Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb gezien dat er al veel topics over dit onderwerp op het forum staan, maar toch heb ik een vraag. Mijn tandarts is onlangs met pensioen gegaan. Daarom moest ik een andere tandarts zoeken. Hier bleek dat ik zeer ernstige paradontitus heb, met vele pockets van 8 en 9. Ik ben altijd een zeer frequent tandartsbezoeker geweest, minsten 2 maal per jaar Bij Dental Clinics Utrecht Oudenoord zijn we per direct op zoek naar een paro preventie-assistent voor 16 tot 24 uur per week. Bij voorkeur ben je beschikbaar op maandag, dinsdag en/of woensdag o DPSI o Cariës o Erosie o Mondhygiënische hulpmiddelen. Mondonderzoek o De plaque-kleurtest o Slijpen o Ergonomie. Instrumentatie technieken o H6/H7 o S204s instructie en communicatieve vaardigheden. NIEUW: Terugkomdag Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen

NVvP - Webina

**NIEUW!** Alleen bij M2 academy naast theorie ook een praktijkgedeelte 1-daagse cursus Update Paro Preventie Assistent Datum: 26 september 2019 € 395,- Deze cursus is bedoeld voor de Paro Preventie Assistent die de kennis en vaardigheden wil updaten en opfrissen. De stof wordt ik hoog tempo herhaald Nieuwe richtlijn parodontologie beschikbaar 19-10-2018. De nieuwe richtlijn parodontologie is beschikbaar voor commentaar tot 30 november 2018. Hiermee wordt het bestaande paro-protocol en de DPSI vervangen. De DPSI is vereenvoudigd naar de PPS (Periodieke Parodontale Screening) en is minder dwingend dan het... Lees verde 5.14 DPSI score invoeren 50 6. DECLAREREN 52 6.1. Declaraties patiënten 52 knop in de knoppenbalk, om een nieuwe patiënt of een nieuw gezin in te voeren. - Werkboek Exquise - 6 - Het Patiënt opvraagveld op de kaart zelf om een kaart van een bestaande patiënt uit de kaartenbak t Een nieuw CMMS-TOOL-marktgroeiprognoserapport biedt belangrijke gegevens van topfabrikanten, regio's, type en toepassing, voorspeld tot 2026. Dit rapport bevat een volledige analyse van de wereldmarkt die productspecificaties en technologische vooruitgang belicht die van invloed zijn op de groei van de wereldmarkt

Mondhygiënist van het Noorden Dutch Periodontal Screening

Nieuwe e-mailadressen RIZIV Vanaf 1 mei 2021 schakelt RIZIV over op nieuwe e-mailadressen (verschillend voor Nederlandstaligen en Franstaligen) om hun dienstverlening te verbeteren. Het e-mailadres relameta@riziv-inami.fgov.be zal niet meer in gebruik zijn en e-mails zullen ook niet automatisch doorgestuurd worden Opgeloste casussen vragen mondzorg plan bij de basic erosive wear index, worden de scores per sextant berekend. sextant is me niet zo duidelijk. plaqueindex Het eindrapport zal de analyse van de impact van COVID-19 op deze industrie toevoegen. Het Computerized Maintenance Management Information System (CMMIS) Software-marktvoorspellingsrapport presenteert belangrijke statistieken over de marktstatus, samen met fabrikanten en concurrenten die geïnteresseerd zijn in de branche

Dentista - Van DPSI naar PPS lastig

Nieuwe richtlijn parodontologie De praktische vertaalsla

 1. De soort behandeling wordt bepaald door de tandvlees score (DPSI score). De mondhygiënist stelt dit tijdens het mondonderzoek vast. Er zijn twee verschillende tandvleesbehandelingen: Ontstoken tandvlees (gingivitis) is een ontsteking van de rand van het tandvlees. Dit heeft een tandvleesscore van 1 en 2. Bij score 1 en 2 zal de mondhygiënist.
 2. DPSI betekent Dutch Periodontal Screening Index. Een tandarts controleert u gebit en geeft met de DPSI-score globaal de situatie in de mond aan. Het gebit is verdeeld in 6 gebieden en elk gebied krijgt een cijfer tussen 0 en 4: 0. Gezond tandvlees
 3. Nieuwe patiënten. Ons vriendelijke team staat altijd klaar om nieuwe patiënten te verwelkomen en onze bestaande patiënten raden ons vaak aan, aan familie, vrienden en kennissen. Dit is het beste compliment dat ons praktijk kan ontvangen! (DPSI score) het maken van röntgenfoto's van uw gebit
 4. Nieuwe patiënten Wellicht heeft u een enthousiast verhaal gehoord over onze praktijk met gedreven en vriendelijke tandartsen en specialisten, die begrijpen dat het om u gaat. Ook wanneer u angstig bent voor de tandarts of eerder nare ervaringen hebt gehad, kunt u rekenen op ons begrip
 5. 1 Dutch Periodontal Screening Index - DPSI Categorie A Index 0, 1, 2 Categorie B Index 3 Negatief = zonder recessies boven de diepste pocket Categorie C Index 3 Positief = met recessies boven de diepste pocket Index 4 Parodontale preventie Parodontale behandeling volgens paroprotocol Parodontaal onderzoek Initiële parodontale behandeling Tussentijdse beoordeling Herbeoordeling Parodontale.

Helpkaart aanmaken nieuwe patiënt middels Handmatige invoer Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg! Stap 1 Open in Novadent de behandelkaart door in het hoofdmenu het icoon behandelingen te selecteren. Stap 2 In de behandelkaart klikt u op Nieuwe patiënt Een nieuw kunstgebit kan bovendien soms scherpe randjes hebben die in het tandvlees snijden. Ook als het kunstgebit niet goed schoon wordt gehouden, kan dit tandvleespijn veroorzaken. Stukjes achtergebleven voedsel onder het gebit en aanslag op de prothese kunnen het tandvlees flink irriteren en op den duur voor ontstekingen zorgen De praktijk. Mondzorgpraktijk de Meerwaard is de praktijk van mondhygiëniste Marjolijn Damen waar wij u van dienst zijn om problemen in uw mond te voorkomen en op te lossen. U kunt denken aan tandvleesontstekingen, gebitsreiniging en polijsten, gevoelige tanden, slechte adem, veilige en duurzaam bleken. Mondzorgpraktijk de Meerwaard staat voor.

AA nieuwe layout | Dental Best Practice

Ge Systems Nederland - Behandelkaart:DPSI en Paro protoco

op de website vanDaniella Schaap, mondhygiënist geregistreerd in het KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten) Op deze website vindt u alle informatie over de praktijk, en over mondhygiëne met alle hieraan verwante onderwerpen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft. hoor ik dat graag van u. Instructie Tariefbeschikking 2021. Per 01-01-2021 is er een nieuwe praktijkrichtlijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. In plaats van de DPSI-score gaat er voortaan gewerkt worden met de Periodieke Parodontale Screening (de PPS) met als doel een screening, diagnostiek en behandeling van parodontale problemen (= aandoeningen van het tandvlees en/of kaakbot) 5.14 DPSI score invoeren 46 . 6. DECLAREREN 48 . 6.1. Declaraties patiënten 48 . 6.2. Aanvullende verzekeringen 50 . [Nieuw adres] knop in de knoppenbalk, om een nieuwe patiënt of een nieuw gezin in te voeren. - Het Patiënt opvraagveld op de kaart zelf om een kaart van een bestaande patiënt uit de kaartenbak te pakken

Het belangrijkste verschil is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is, die voortdurend aan de kwaliteitseisen wordt getoetst. De titel mondhygiënist is dan ook een door de wet BIG beschermde titel. De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie - het voorkomen van tandvleesproblemen. Dit noemen wij een DPSI-score. Op basis van deze score valt u in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in uw patiëntendossier genoteerd. De behandelcategorie is bepalend voor de vervolg behandeling Tripp-Lite B160-100-DPSI DisplayPort over IP Extender Receiver over Cat5/Cat6, RS-232 Serial and IR Control, 1080p @ 60 Hz, 328 ft. (100 m), TAA..

Waarom wordt mondhygiëniste niet volledig vergoed. Wij hebben een aanvullende tandartsverzekering met 3*. Het maximale bedrag per jaar is 1000 euro. Wij gaan braaf 2x per jaar naar de tandarts voor controle (dat wordt 100% vergoed) en 2x per jaar naar de mondhygieniste (dat wordt 75% vergoed). Wij hebben geen mondproblemen NIEUWE PATIENT; VACATURES; Om dit op tijd op te sporen en te voorkomen, geeft de tandarts uw tandvlees eens per jaar een cijfer: de DPSI-score. Met de DPSI-score kan de tandarts u doorverwijzen naar de preventieassistente of de mondhygiëniste voor een gebitsreiniging of een uitgebreide behandeling van het tandvlees Een eerste afspraak met een nieuwe klant, tijdens deze zitting word er een patiëntenkaart (digitaal) gemaakt, de medische anamnese besproken, de status van het gebit geregistreerd, een DPSI score gemaakt en het vervolgtraject besproken. A531 Vaststellen conditie tandvlees € 90,0 Specialisatie. Oral Sense Mondhygiënistenpraktijk Soest is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met mond- en tandvleesproblemen èn helpt nieuwe problemen te voorkomen. Denk hierbij aan klachten zoals pijnlijk tandvlees, bloedend tandvlees, vieze smaak in de mond en/of slechte adem, losstaande of verplaatsende tanden, rood en. Wij richten ons op preventie (DPSI score 0,1 en 2, categorie A) en parodontologie (DPSI score 3- categorie B en 3+, 4, categorie C). Patiënten die van een kliniek voor parodontologie afkomstig zijn kunnen hun nazorgbehandelingen bij ons voortzetten. Mw. Bakker is lid van: NVM, NVvP en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister KRM-A

Patient parodontologi

Wij kunnen ook gebitsbeschermende middelen aanbrengen bij gevoelige tanden en uw gebit polijsten, wanneer de gebitsreiniging meer tijd in beslag gaat nemen en bij u een ongunstige DPSi-score is gemeten, zal een nieuwe afspraak worden gemaakt met de mondhygiëniste Procedures | Mondhygiënist Amersfoort. Brenda Wouters, bachelor of health; bevlogen mondhygiënist met hart voor haar cliënten. Maak vandaag een afspraak

Een cijfer voor uw tandvlees - Dental Clinic

Aan artikelen die al voorzien zijn van MeSH-termen wordt niet automatisch de nieuwe. MeSH-term toegevoegd. Deze artikelen zul je dus bij het zoeken met de nieuwe MeSH-term niet. vinden. Daarom moet je de zoekstrategie aanvullen met vrije zoektermen. Meer hierover bij het tabblad 'Stap 3 - Vrije zoektermen' Bepaling van de parodontale index (DPSI) met registratie van deze gegevens en informeren van de patiënt, eenmaal per kalenderjaar, vanaf de 15e verjaardag tot de 18e verjaardag 01-05-2009 De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven De parodontologie behandelingen vanaf tandvleescijfer 3- worden bij MondCleanic uitsluitend uitgevoerd door onze kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënisten die zeer veel ervaring hebben met uitgebreidere parodontale behandelingen. Indien parodontale chirurgie noodzakelijk is, dan wordt dat uitgevoerd door onze erkende parodontoloog

Toevallig hebben we met onze nieuwe update van de site, uitgebreide informatie over de parodontologie geplaatst. Er zitten nog wel fouten in de layout etc in, maar dat zullen we de komende tijd verbeteren, mijn excuses daarvoor. DPSI Deze score geeft globaal de parodontale situatie in uw mond aan Deze nieuwe index werd de CPITN genoemd of Community Periodontal Index of Treatment Needs. Na een testfaze van enkele jaren in samenwerking met de FDI, publiceert Ainamo tenslotte in 1982 een artikel waarin het gebruik van de CPITN aanbevolen wordt 2. Er werd een speciale WHO-pocketsonde ontwikkeld met een bolvormig uiteinde van 0,5mm doorsnede Ontstoken tandvlees (gingivitis) is te herkennen aan de rode kleur van het tandvlees.Daarnaast is het tandvlees vaak gezwollen en begint het te bloeden wanneer je het aanraakt. Om te voorkomen dat het ontstoken tandvlees overgaat in heftige tandvleesontsteking (parodontitis) is het belangrijk om het probleem zo snel mogelijk aan te kaarten bij de tandarts De deelnemer heeft alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele tandheelkundige zorg, is een verwijskaart noodzakelijk van de militaire tandarts. Voor parodontale zorg Dutch Periodontal Screening Index-B (DPSI-B) of vergelijkbare categorie in de nieuwe European Federation of.

Mondhygiënist Amersfoort | Je nieuwe mondhygiënist in

Een DPSI-meting in het wisselgebit geeft vals-positieve uitslagen (melkelementen naast blijvende elementen). Vanaf het 15 de jaar wordt parodontale afbraak gezien, die vaak gepaard gaat met horizontaal botverlies en toename van pocketvorming. Op basis daarvan zijn de nieuwe aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk Vaak wordt ons door nieuwe cliënten na behandeling verteld: Vroeger stond ik bij mijn tandarts al na twee minuten weer buiten en hier wordt echt de tijd genomen. Er wordt veel meer zorg en aandacht aan besteed. Volwassennenzorgplan. Is er gering tandsteen/aanslag, gezond tandvlees, en lage cariësscore (DPSI=1) 8-16x40 S NIEUW. 8-16x40 Zoom DPS I Compact verrekijkers. Compact Binoculars. 8x21 RC II 10x21 RC II 8x21 RC II WP 10x21 RC II WP 8x21 DPC I 10x21 DPC I 8x25 WP II 10x25 WP II 8-16x25 Zoom PC I 10-30x25 Zoom PC I Monoculars. Monoculars. Monocular i Contact. Dealer Locator. Downloads. Reparatieservice. 7x35. Bij het slepen van een foto in de tekstverwerker vanuit beeldvorming, wordt deze nu ingevoegd op de positie waar de muis losgelaten wordt en niet meer op de plaats waar de cursor staat. (Build: 1082) De versiehistoriek van DentAdmin is raadpleegbaar via het menu 'Help' --> 'Bekijk de versiehistoriek van DentAdmin'

Dentista - DPSI, vraag en antwoor

De DPSI score is belangrijk om te bepalen welke behandeling noodzakelijk is. De behandeling is gekoppeld aan een vaste behandelcode: een M- of T-code. Bij een DPSI score van 3 of hoger zijn wij verplicht om T-codes te hanteren Provided to YouTube by IIP-DDSBartje (Is Een Leuke Naam) · Bart HermanBartje Zoekt Het Geluk℗ MatadorReleased on: 2014-06-01Artist: Bart HermanMusic Publish..

Eel Nederlands, snel, gemakkelijk en veilig boeken metDiensten - C2tandartsen

Despi is een merk dat bekend staat om haar luxe zachte stoffen, kwaliteit en designer stijl. Eendelige zwempakken, bikini's en gewaden maaken alle deel uit de modecollectie van Despi Emcotec DPSI Micro DualBat 5.9/7.2V MPX/JR dual power supply Product description and features Dual power supply for 5/6cell NiCad/NiMH as well as LiIon/LiPo and LiFePo4 batteries Je kunt denken aan de volgende onderwerpen: - anamnese. - mondonderzoek weke delen en harde weefsels. - DPSI score. - plaquekleurtest. - voorlichting. - voedingsadvies. - mondhygiëne-instructie. - het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met ultrasoon apparatuur en handinstrumentarium

ortho1 | Dental Best Practice