Home

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs - Scholenkeuz

Het voortgezet onderwijs bestaat uit VMBO, HAVO en VWO en bereidt leerlingen voor op het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een vakkenpakket. Nederland heeft 4 verschillende typen voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor he Overzicht van Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs en informatie over schoolprestaties en aanmeldingsprocedures Secundair onderwijs of voortgezet onderwijs (alleen in Nederland) is de scholing van kinderen vanaf het zevende jaar. Het volgt op primair of basisonderwijs, dat de eerste zes jaar van de scholing vormt als de klchool niet wordt meegerekend In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor 'alle vormen van' deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school

Voortgezet onderwijs - Gemeente Amsterda

Het voorgezet onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor leerlingen vanaf 12 jaar Voortgezet Onderwijs Informatie, regelgeving, uitstroomprofielen en leerlijnen ISK, doorstroom na de ISK en ondersteuning nieuwkomers. LOWAN-vo helpt je verder In 6 stappen naar het voortgezet onderwijs. Met het stappenplan van de VO School vind je de school die bij jou past. Dat is belangrijk, want je middelbare schooltijd is een bijzondere periode in je leven. Begin daarom met te bedenken wat jóuw talenten en jóuw verwachtingen zijn. Ga niet naar een VO-school omdat je vrienden erheen gaan De Arbocatalogus-VO voor het voortgezet onderwijs De Arbocatalogus-VO geeft antwoord op wat u minimaal geregeld moet hebben als het gaat om een veilige en gezonde school. Deze arbocatalogus staat boordevol informatie en oplossingen zodat u weet aan welke arbo-eisen u moet voldoen en hoe dit te realiseren

Secundair onderwijs - Wikipedi

 1. Lees de CAO VO 2020 Bekijk de salaristabellen CAO VO 2020. Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvingen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro
 2. Boom voortgezet onderwijs ontwikkelt hoogwaardige lesmethoden en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs, waarbij de inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op de specifieke onderwijsniveaus. De methoden bieden, mede dankzij de RTTI-certificering, veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat
 3. Voortgezet onderwijs Noordhoff werkt dag in dag uit aan leeroplossingen voor het voortgezet onderwijs om het beste uit leerlingen, docenten en schoolleiders te halen. Dat doen we met oog voor de toekomst en passie voor ons vak
 4. g omvat. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs wordt gegeven: a. aan scholen met een cursusduur van vijf jaren; b. aan afdelingen van scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
 5. Stichting LVO staat voor uitstekend voortgezet onderwijs! Het grootste scholenbestuur in Limburg. Ontdek onze scholen

Cao voortgezet onderwijs (VO) De Algemene Onderwijsbon

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden. Meld je aan voor de nieuwsbrief. 'Nablijven met' is een serie podcasts over onderwijsinnovatie met inspirerende gasten uit het onderwijs. Luister de podcasts. Kennisgedreven werken Bekijk alle onderzoeksinstrumenten Adressen voortgezet onderwijs. Hier vindt u adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt De noodgedwongen verplaatsing van het onderwijs naar online lesgeven zorgde voor iedereen voor nogal wat uitdagingen. Zowel voor de docenten als voor de leerlingen. Maar we ontdekten ook een aantal onverwachte nieuwe mogelijkheden en kansen Voortgezet Onderwijs een vak apart. Themaboeken. We stelden een viertal themaboeken samen binnen de vakgebieden en specialismen waar we sterk in zijn. Stuk voor stuk boeken bomvol nuttige informatie, prikkelende inspiratie en een greep uit ons inmiddels enorme aanbod materialen voor techniek, science, BiNaSk,.

Voortgezet onderwijs Wat goed dat je hier bent! Dat betekent dat je bezig bent met voor duurzaam onderwijs. Op 8 oktober nodigen we je uit om met je klas, school of buurt aan onze duurzame activiteiten mee te doen Voortgezet Speciaal Onderwijs is onderwijs voor als je tussen de 11 en 18 jaar oud bent, een leerachterstand en/of gedragsproblematiek hebt en je niet goed op je plaats bent in het regulier onderwijs. Soms hangt daar een label aan, zoals aandachtdeficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten Toekomst van het voortgezet onderwijs. In onderwijsland heerst de opinie dat er groot onderhoud nodig is aan het onderwijssysteem. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs in Nederland hoog is, zijn er signalen dat het onderwijssysteem niet langer voldoet.Zo gaat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruit, daalt de motivatie en ervaren leerlingen minder ruimte om zich breed te. Voortgezet onderwijs. Met workshops en rondleidingen verbinden wij leerlingen, van brugklas tot eindexamenjaar, met kunst en geschiedenis. Onze museumdocenten spreken hun taal en snappen hun wereld. Kom langs met de klas Bibliotheek Rotterdam ontwikkelt daarom, in samenwerking met scholen en docenten, programma's voor jongeren in het voortgezet onderwijs. De programma's helpen om de taalvaardigheid en het leesplezier van jongeren te vergroten, en om ze te leren nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen

Voortgezet onderwijs - 6 definities - Encycl

 1. Voortgezet onderwijs en topsport combineren. Er zijn dertig Topsport Talentscholen in Nederland. Met gemiddeld honderd leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus zijn de Topsport Talentscholen de optimale omgeving voor de talentvolle sporter om sport en studie op het hoogste niveau te kunnen combineren
 2. Via deze leeromgeving kun je aan de slag met jouw leerlingen en je lessen vervolgen: Leerlingen zelf aan de slag. De leerlingen kunnen online op hun eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en opdrachten maken. Feedback geven aan je leerlingen. Via de ELO geef je feedback en het huiswerk voor de volgende keer op
 3. Voortgezet onderwijs (VO) Het voortgezet onderwijs oftewel de middelbare school is de tweede fase van onderwijs als je naar school gaat in Nederland. De middelbare school bereidt je voor op het beroepsonderwijs erna. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier schooltypen/niveaus: Praktijkonderwijs. VMBO: Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
 4. Voortgezet Onderwijs (vo) Geplaatst door OCO op 29 november 2006. Het voortgezet onderwijs (vo) volgt op het basisonderwijs. Leerlingen zijn meestal 12 jaar als ze beginnen aan het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs duurt afhankelijke van de onderwijssoort vier (vmbo), vijf (havo) of zes jaar (vwo). vmbo
 5. Er zijn verschillende soorten scholen, bijvoorbeeld openbare scholen of bijzondere scholen die van een godsdienst uitgaan. In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo. Op brede scholengemeenschappen worden 2 of meer soorten onderwijs gegeven, bijvoorbeeld havo/vwo

Voortgezet onderwijs - VO - LOWA

ThiemeMeulenhoff biedt lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs, of je nu wilt werken met boeken, met een combinatie van boeken & digitaal of volledig digitaal Onderwijs van Morgen is een initiatief van Malmberg Onderwijsvanmorgen.nl is hét inspiratie- en kennisplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs. Onze ambitie: leerkrachten ondersteunen en faciliteren in de dagelijkse lespraktijk om het onderwijs beter te maken Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is een koepel met vier scholen in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum en Siddeburen. Wij verzorgen een breed onderwijsaanbod van Praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo, havo en vwo-vwo+. We zorgen er ook voor dat leerlingen gemakkelijk over kunnen stappen van de ene naar de andere school binnen. Primair en voortgezet onderwijs Indexatie BW-dagloon 2020 sector VO Met ingang van 1 maart 2020 zijn de bovenwettelijke daglonen voor de sector VO geïndexeerd met 2,75%

Judo | CSE Zwolle

Alles over schoolkeuze middelbare school - De VO Gid

Cito ondersteunt leerlingen en docenten op het voortgezet onderwijs met (school)examens, volgsystemen en training Voortgezet onderwijs. Raayland college is een brede scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs in Venray, bestaande uit Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo en Praktijkonderwijs Er zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De voorbeeldfuncties zijn gesystematiseerde beschrijvingen van functies voor de verschillende functiecategorieën. U kunt deze zonder tussenkomst van een SPO gecertificeerd functiewaardeerder overnemen in uw functieboek. Onderaan deze pagina treft u de voorbeeldfuncties VO aan Voortgezet onderwijs. Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School. Naar de volgende slide: Actieve slide: Aan de slag! Volg de stappen van de Gezonde School-aanpak

Home - Arbocatalogus Voortgezet Onderwij

 1. Zien! voortgezet onderwijs. Het webbased expertsysteem Zien! helpt om de didactische én pedagogische zorg van jouw leerlingen in beeld te brengen. Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om een leerling (en) gericht en planmatig te.
 2. der ad
 3. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo) is er gratis lesmateriaal beschikbaar over de plasticsoep: een introductieles en verschillende challenges waardoor de leerlingen de problematiek zelf kunnen ervaren en oplossingen bedenken. Het lesmateriaal hebben we ontwikkeld in samenwerking met Globe Nederlanden en is tot stand.
 4. Protocol voortgezet onderwijs | 5 van 14 Uitgangspunten voor het voortgezet onderwijs 1. Richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde, door de VO-raad opgestelde, protocol zijn voor iedereen leidend die op de school aanwezig is. 2. De Arbowet-verplichtingen zijn onverkort van kracht. Zo voldoen schoolbesturen aan hun Arbowet
 5. op locatie in het voortgezet onderwijs. Updates 10 juni 2021. Dagproject Theatersportbattle. Sport en theater; vaak past het niet bij elkaar, maar de Theatersportbattle combineert de actie en competitie van sport met de creativiteit van theater
- NEMO Science Museum

Voortgezet onderwijs Alles over het volgsysteem, de schoolexamens en training & advies NT2 Informatie over toetsen voor alfabetisering en de inburgerings- en staatsexamens Middelbaar beroepsonderwijs Alles over training & advies en certificerin Voortgezet onderwijs. Een breed en uitdagend aanbod om jongeren van het voortgezet onderwijs op enthousiaste wijze kennis te laten maken met en te inspireren voor theater en film. Het aanbod van ROET voor het voortgezet onderwijs bestaat oa uit: dagprogramma's, voorstellingen, theaterworkshops, filmworkshops, theater & filmkampen en grimeworkshops Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn benaderd met een aanvullende optie voor het risicogericht (zelf)testen van hun leerlingen. De vraag: of de inzet van een mobiel testteam (voor het doen van testafnames op school) in een behoefte zou voorzien, wanneer het.

Schooltv: Hoe schilder je een stilleven? - Rembrandt

CAO VO - VO-raa

 1. Voortgezet onderwijs. Naar het voortgezet onderwijs. In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Wij zullen daarover in februari 2021 schriftelijk adviseren. Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken
 2. We ondersteunen het voortgezet onderwijs op drie in elkaar grijpende niveaus: toets- visie en toetsbeleid, training en professionalisering en tools. Op deze manier kun je toetsing inzetten om het onderwijs beter te maken. Toetsing is in onze ogen een persoonlijk en stimulerend vertrekpunt voor verdere groei
 3. Voortgezet onderwijs en mbo. Activiteiten op school of bij SKVR Fysieke lessen zijn mogelijk op school en op onze locaties. Hierbij waarborgen wij de anderhalve meter-regel indien nodig. Bekijk de workshops en lessenseries voor voortgezet onderwijs» en mbo» Online activiteiten Maak ook gebruik van de online activiteiten

Cultuur en School Nijmegen is het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod samen. Cultuur en School Nijmegen helpt Nijmeegse scholen om een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te kunnen bieden aan hun leerlingen Gezonde School-activiteiten voortgezet onderwijs. Bent u op zoek naar concrete Gezonde School-activiteiten die u kunt inzetten op school? Vink hieronder aan wat van toepassing is en vind de meest passende erkende Gezonde School-activiteiten. Van erkende activiteiten hebben professionals uit de praktijk vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal.

Voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs in Hengelo is breed en flexibel opgezet. Er zijn drie scholengemeenschappen: Openbare scholengemeenschap Hengelo (o.a. Bataafs Lyceum en 't Genseler); Scholengroep Carmel Hengelo (o.a. Lyceum De Grundel en Twickel College); School voor persoonlijk onderwijs Hengel Voortgezet onderwijs. Nieuwsbrief . Schooljaar 2021-2022. U bent in het schooljaar 2021-2022 weer van harte welkom in het museum. We ontvangen u graag van maandag tot en met vrijdag, om 9.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur. Neem gerust telefonisch contact met ons op voor vragen over mogelijkheden en reserveringen: 071 - 5163 163 w (voortgezet onderwijs) = het gemiddelde aantal leerlingen van 12 en 13 jaar in het voedingsgebied op 1 januari van het 11e kalenderjaar na de aanvraag, gebaseerd op gegevens onder meer verstrekt door het CBS, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsjaren van de school Het onderwijs in de eerste twee leerjaren wordt zodanig ingericht dat met behoud van keuzevrijheid de doorstroming van leerlingen wordt bevorderd naar een van de profielen, bedoeld in de artikelen 16, 18 of 29 of naar het derde leerjaar voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs en vervolgens naar de periode van voorbereidend hoger onderwijs, bedoeld in.

Lesmethoden voortgezet onderwijs Boom voortgezet onderwij

4 resultaten voor Voortgezet Onderwijs in Kerk-Avezaath. Vind telefoonnummers, adressen, websites, e-mail, openingstijden en meer in De Telefoongids & Gouden Gids Voortgezet onderwijs. Een schoolreisje naar Burgers' Zoo is een leerzaam dagje uit. Omdat Burgers' Zoo grotendeels overdekt is, zorgen weersonafhankelijke parkdelen als de Bush, Desert, Ocean en Mangrove ervoor dat een dagje Burgers' Zoo bij elk weertype een schoolreisje zal worden om nooit te vergeten Voortgezet onderwijs. Sfeervol en ICT rijk. Vernieuwend onderwijs. Leren door doen. Learning through Diversity. Empowering students in a Changing World

Voortgezet Onderwijs. Erfgoed van wereldklasse en kunst van topniveau. Dat is het Drents Museum ten voeten uit. Wij bieden onderwijsprogramma's aan bij onze archeologiecollectie, bij de kunstcollectie rond 1900 en natuurlijk bij al onze grote internationale tentoonstellingen Voortgezet Onderwijs & sociale zekerheid. De sociale zekerheid is complex en verandert voortdurend. De overheid draagt meer verantwoordelijkheden over aan werkgevers. Alle wijzigingen bijhouden en de gevolgen ervan overzien voor uw organisatie, vraagt een flinke inspanning. Tegelijkertijd moet dit zorgvuldig gebeuren. Anders kost het u veel.

Schooltv: De moord op Julius Caesar - Vermoord door zijn

Voortgezet onderwijs - Noordhof

voortgezet onderwijs te overwegen, onafhankelijk van of ze wel of niet geïnteresseerd zijn, geven zij de volgende redenen (Figuur 14): Schoolleiders kunnen beter bijdragen aan het versterken van het onderwijs (door circa 29 procent van de leraren aangegeven) Voor begin voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) hebben wij een programma over evolutie. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Eerst zoeken de leerlingen in kleine groepjes een eigen fossiel uit waarover zij zoveel mogelijk te weten proberen te komen

Schooltv: Wat is het verschil tussen bruin en wit brood

wetten.nl - Regeling - Wet op het voortgezet onderwijs ..

Malmberg > Voortgezet onderwijs > Contact. Methodespecialisten & Accountmanagers Ben je op zoek naar een nieuwe methode of wil je persoonlijk advies? We willen graag dat je de juiste methode kiest die past bij jou als docent, de visie van jouw school en jouw leerlingen. Heb je. Voortgezet onderwijs. In het voorgezet onderwijs werkt de leerling geheel zelfstandig alle leerstof door aan de hand van de lesmap. Dit kan zowel fysiek als online gevolgd worden. Alle vakken met begeleiding via de Wereldschool leiden op tot het kunnen volbrengen van het Nederlands Staatsexamen. Examenbundels, leesboeken volgens de richtlijnen. Geschikt voor bovenbouw primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Slavernij, en nu? LESKAARTEN DOCUMENTAIRE NIEUW LICHT. De documentaire Nieuw licht: Het Rijksmuseum en de slavernij laat van dichtbij zien hoe pijnlijk en wrang, maar tegelijkertijd helend en bevrijdend het samenstellen van de slavernijtentoonstelling is Als groepsleerkracht in het Voortgezet Speciaal Onderwijs maak je elke dag bijzondere situaties mee, maar dat maakt jou niets uit want hiervoor ben jij het Voortgezet Speciaal Onderwijs ingegaan. De afwisseling die elke dag in jouw werk terugkomt is iets waar je als groepsleerkracht Voortgezet Speciaal Onderwijs gelukkig van wordt TrabiTour, de snelst groeiende methode Duits in het Voortgezet onderwijs, staat voor afwisseling, Landeskunde en creativiteit. Met plezier Duits leren, dat is waar je bij TrabiTour op mag rekenen. En dat plezier zit hem in alles. De inhoud van TrabiTour is namelijk verrassend anders. Variatie die overal in doorsijpelt: geen paragraaf en dus.

LVO · Stichting Limburgs Voortgezet Onderwij

Op het voortgezet onderwijs kunnen scholieren les krijgen op verschillende niveaus: leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) Kenmerken van Voortgezet Onderwijs In de nota 'Het Montessorionderwijs in de 21e eeuw' van het Wetenschappelijk Bureau van de NMV wordt een breed kader geschetst van montessori-onderwijs. Kort samengevat worden drie doelen voor leerlingen als uitgangspunten gekozen Het voortgezet onderwijs is het onderwijs dat volgt na de basisschool. Er zijn verschillende onderwijsniveaus: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Na het voortgezet onderwijs ga je waarschijnlijk een studie volgen in het MBO, HBO of WO Thorbecke Voortgezet Onderwijs is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Verdeeld over vier gebouwen (drie in Rotterdam Alexander en één in Nieuwerkerk aan den IJssel) zitten er ongeveer 1800 leerlingen op onze school Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding bieden. Hier kun je terecht als je een handicap of beperking, een leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen hebt. Je hebt wel een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het vso

Voortgezet onderwijs Gratis lesmateriaal geldrekenen. Geldrekenen, de invloed van reclame en het belang van sparen. Dit zijn slechts enkele onderwerpen uit het kleurrijke lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs van Eurowijs Schooltv.nl is een videodatabase, gevuld met educatieve en informatieve videoclips, filmpjes, fragmenten, liedjes, animaties, lesvideo's afleveringen, TV-programma's, televisieseries, videoverzamelingen en afspeellijsten. Alle video's zijn afkomstig van de Publieke Omroep (NPO), met name van de.. Vandaag is het Halloween! Het is dus tijd om te griezelen. Wil jij met je klas een griezelgedicht schrijven? Download dan de lesbrief 'Grote griezels' voor het voortgezet onderwijs of de lesbrief 'Vreemde wezens' voor het primair onderwijs via onze website Onderwijs. Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel. De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en.

VO-raad vereniging van scholen in het voortgezet onderwij

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs | Inspectie van het onderwijs St. Nicolaaslyceum. CSB. Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) IVKO. Montessori Lyceum Oostpoort. Metis Montessori Lyceum mavo/havo. Metis Montessori Lyceum. Geert Groote College Amsterdam voortgezet onderwijs; Klaas Voskuildreef 135 2492JJ Den Haag 's Gravendreef College Leidschendam. Interconfessioneel; voortgezet onderwijs; Fluitpolderplein 9 2262ED Leidschendam. Christelijk College De Populier Lyceum. Protestants-christelijk; voortgezet onderwijs; Populierstraat 10 Voortgezet Onderwijs. De sector voortgezet onderwijs valt onder FNV Overheid en de Algemene Onderwijsbond. Vind hier je cao, het laatste nieuws en de contactgegevens van jouw bestuurder (s). Bekijk je cao. Corona: wat betekent het voor jou Voortgezet onderwijs Op onze acht middelbare scholen in Almere doen wij er alles aan om het talent van uw kind maximaal te benutten. Wij bieden het best mogelijke onderwijs zodat uw kind op zijn of haar niveau volledig tot bloei kan komen. Kijk hier voor een impressie van onze VO scholen. Kiezen voor een middelbare school Naast het ruime aanbod van gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo bbl.

LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs - Stichting OV

Voor elk kind passend onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Ruim 20 scholen in het voortgezet onderwijs in regio Amsterdam Voortgezet onderwijs. Werken met originele bronnen, dat kan in het Nationaal Archief. Op school kun je de digitale versie bekijken. Onze online lessen op LessonUp. Het Nationaal Archief biedt nu ook interactieve lessen aan op het LessonUp kanaal voor het voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs. Alle scholen in Almere, die onder het voorgezet onderwijs van de Almeerse Scholen Groep vallen: Arte College. Oostenrijkstraat 2. Almere Poort. www.artecollege.nl. Buitenhout College. Ambonstraat 2

Lesmateriaal Voortgezet Onderwijs - Amnesty International. Lesmateriaal. Voortgezet Onderwijs. Het lesmateriaal van Amnesty is interactief, sluit aan bij de lesdoelen en is geschikt voor één of meer lessen. Je kunt er hier meer over lezen en het materiaal direct bestellen Voortgezet onderwijs; Voortgezet onderwijs. Laatst gewijzigd op: 11 januari 2021. Van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor je kind. Het is daarom belangrijk dat jullie goed nadenken welke school het beste bij jouw kind past. Welke school Serious gaming in het voortgezet onderwijs. Op dit moment is serious gaming nog geen vast onderdeel van de dagelijkse lespraktijk, maar er zijn al heel wat scholen die deze manier van leren inzetten om een hoger leerrendement te bereiken. Ook blijkt uit onderzoek dat informatie via een game beter beklijft en dat de leerlingen meer vertrouwen. Stichting leerKRACHT helpt zo'n cultuur te realiseren. In heel Nederland werken zo'n 1.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, pabo's en lerarenopleidingen met leerKRACHT. Op deze scholen gaat het gesprek echt weer over onderwijs

Democratisch Voortgezet Onderwijs Viver

Voortgezet onderwijs Een veilig en gezond schoolklimaat Pestgedrag of venijnig gedrag kan het leer- en werkklimaat op school behoorlijk verstoren. En daar bovenop komen ook nog eens de persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen. De methode Meidenvenijn is niet fijn! pakt (ernstig) pestgedrag onder meisjes aan. De methode helpt je om de rolle Voortgezet onderwijs. Starten. Het vo speelt een belangrijke rol om jongeren te ondersteunen bij een positieve seksuele ontwikkeling. Lees meer. Het belang. Op de middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Lees meer. Week van de Liefde Geldlessen op het voortgezet onderwijs Het lijkt allemaal zo makkelijk: een gratis telefoon bij je abonnement, muziek via Spotify en contactloos betalen in de winkel. Online kun je 24 uur per dag kopen waar je zin in hebt, digitale marketing wordt steeds slimmer ingezet en geld is voor veel jongeren hét middel om erbij te horen Voortgezet onderwijs. Een rijke taalleeromgeving biedt kansen voor alle leerlingen: taalvaardigheid en succes op school hangen sterk met elkaar samen. Het ITTA ondersteunt scholen op verschillende manieren bij het inrichten van een stimulerende taalleeromgeving Voortgezet Onderwijs. Voor meer informatie, waaronder inhoudelijke en technische vragen over dit RI&E-instrument, ga naar www.arboscan-vo.nl of bel met het servicecenter van Voion, tel: 045 579 60 24. Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling

Schooltv: Koekeloere - Ik weet van niks

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is helder geschreven en direct toepasbaar in de dagelijkse klassenpraktijk. Het boek is onmisbaar voor docenten in het vo en mbo, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren, studenten Master SENen lerarenopleidingen en iedereen die werkt met jongeren met gedragsproblemen. Toon minder onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs; Voor de overige sectoren werken we sinds 1 augustus met het onderzoekskader 2017. De oude toezichtkaders vindt u hieronder. (Oude) toezichtkaders Primair onderwijs. Toezichtkader primair en voortgezet onderwijs 2012; Voortgezet onderwijs. Toezichtkader voortgezet onderwijs 201 Voortgezet onderwijs - Erasmus Huiswerkbegeleiding. Home. Wie we zijn. Basisonderwijs. Voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs. Tijden. Sintermeerten College Heerlen: Maandag t/m vrijdag van 14:00u tot 17:30u

Voortgezet Leren: het programma voor vo-scholen die willen

Schrijf je in voor de voortgezet onderwijs nieuwsbrief van NEMO. Vul je e-mailadres in . Aanmelden. Bekijk de privacyverklaring. Close. Oeps! Er ging iets mis. Wil je het opnieuw proberen? Probeer opnieuw. Close. Bedankt voor je aanmelding Taal voortgezet onderwijs. Hoe zorgt u ervoor dat leerlingen meer taalvaardig worden? Taal speelt een rol bij vrijwel alle vakken. Niet goed begrijpend kunnen lezen kan leerlingen bijvoorbeeld parten spelen bij het maken van opdrachten voor andere vakken voortgezet onderwijs. Nieuws & Achter­grond Wat heeft een school aan 1,2 miljoen euro aan coronasteun? Nieuws & Achter­grond Lang niet iedereen volgt minister Grapperhaus in zijn oordeel dat het mondkapje wel bij het vuil kan. Nieuws & Achter­gron Voortgezet onderwijs. Het Stedelijk brengt je in contact met kunst en kunstenaars. Laat je nieuwsgierig maken door wat je in het museum ziet. Schilderkunst, beelden, fotografie, design en video − in het grootste museum voor moderne kunst kom je de hot shots uit de kunstgeschiedenis tegen

Slimleren - Zuid-Amerika - waar ligt de stad?Schooltv: Geboorte van een landschildpad - Baby uit een

Dia-LVS. Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Je kunt de Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal (Nederlands en Engels) en rekenen-wiskunde, of een keuze maken uit de verschillende toetsen Voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs op het Centre for Sports & Education biedt de richtingen vwo, havo en vmbo. Vwo Op het vwo word je uitstekend voorbereid op de universiteit, maar is er ook ruimte voor jouw andere interesses. Als je kiest voor het vwo, zit je zes jaar bij ons op school Van voortgezet speciaal onderwijs naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs 14.660 ondertekeningen Leerlingen met leer-, gedrags-, fysieke en/of psychiatrische problematiek vanaf 12 jaar krijgen vaak niet het onderwijs waar ze recht op hebben Museumprotocol Voortgezet onderwijs | Kunstmuseum Den Haag | KM21 | Fotomuseum Den Haag Versie: 8 juni 2021. In het museum. In het museum wordt de klas opgesplitst in kleine groepen van maximaal circa 8 leerlingen per museumdocent. Na aankomst bij het museum wacht de klas buiten, links van de glazen entreegang, alwaar ieder subgroepje door een. In Syrië vormen het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs samen 1 fase: de basisfase. Sinds 2002 zijn kinderen van 6 tot 15 jaar verplicht om de 9-jarige basisfase te volgen. Leerlingen ronden de basisfase af met een centraal landelijk examen voor het Basic Education Certificate Ik & Geld - lespakket financiële educatie. Het lespakket Ik & Geld maakt op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren van het voortgezet onderwijs. In de lessen is er veel ruimte voor discussie en het delen van meningen. Wij geloven in Peer-education, het leren van elkaar